Kıbrıs Türk Ticaret Odası Türkiye İrtibat Bürosu Ankara’da Açıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Türkiye İrtibat Bürosu Ankara’da Açıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Türkiye İrtibat Bürosu , Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın almış olduğu karar doğrultusunda , Kıbrıs Türk iş dünyasını temsil etmek, halkımızın Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve farkındalık yaratmak, KTTO üyelerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonunu ve organizasyonunu gerçekleştirmek  amacıyla ,4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (h) bendi ve 20/08/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 03/07/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat ile değişik 6ıncı maddesi uyarınca,  08 Ocak 2018 tarihinde T.C Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne  bağlı olarak  kurulmuştur.

Bu vizyon çerçevesinde, KTTO Türkiye İrtibat Bürosu  kuruluşundan itibaren ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum örgütleri, T.C Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü, T.C Dışişleri Bakanlığı, T.C Ticaret Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM, KKTC Ankara Büyükelçiliği, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileriyle görüşmelerde ve ortak çalışmalarda bulunmaktadır.

KTTO Ankara Temsilciliği görevini KTKD üyelerinden Burcu Kayan yürütmektedir.

KTTO’nun  ve Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye  açılan penceresi olmayı hedefleyen Türkiye İrtibat Bürosu KKTC Ankara Büyükelçiliği ile aynı sokakta, Rabat Sokak 27/3 06700 Telefon: 4363692  Gaziosmanpaşa-Ankara  adresinde hizmet vermektedir.

Haberimizi Paylaşın: