KKTC 5'İNCİ CUMHURBAŞKANI SAYIN ERSİN TATAR'A KUTLAMA MESAJI.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Sayın Ersin Tatar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı,

Lefkoşa.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının varlığı, geleceği açısından son derece önemli olan 5. Cumhurbaşkanlığı seçimi huzur ve barış ortamı içinde demokrasinin bütün gerekleri yerine getirilerek başarıyla sonuçlandı. Kıbrıs Türk halkı egemen devletini yaşatma, bağımsızlığını, özgürlüğünü kesin olarak sürdürme ve demokrasi sınavını bir kez daha dünya kamuoyu önünde başarıyla vermiştir. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, seçim sonuçları, Kıbrıs Türkü’nün demokrasi kültürü, siyasi olgunluğu ve kendi geleceğini özgür iradesiyle belirleme kararlılığı, Beşinci Cumhurbaşkanımızın görevine başlamasıyla dünya kamuoyuna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devletler hukukuna göre meşru egemen bir devlet olarak bir türlü kabul etmek istemeyen devletlere ve uluslararası kuruluşlara bütün kurumları ve kuruluşları ile çağdaş demokratik egemen bir devlet olduğunu tartışmasız şekilde bir kez daha göstermiştir.

Kıbrıs Türk halkı 5. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Yüce Atatürk’ün “bir ulus özgürlüğünü, eşitliğini, varlığını ve bağımsızlığını ancak MİLLİ EGEMENLİK ile koruyabilir” özdeyişine uygun olarak özgür iradesiyle demokratik tercihini yapmıştır. Kıbrıs Türkü’nün bu tercihinin temel kaynağı, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyanızda bir uzlaşmanın ancak eşit egemenliğe dayalı iki bağımsız egemen devletin varlığı temelinde olabileceğini, federal bir “çözüm” alternatifinin artık söz konusu olamayacağı kararlılığınızı ortaya koymuş olmanızdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Beşinci Cumhurbaşkanlığı seçimi bir referandum niteliğinde olmuştur. Çünkü Ülkemizin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin çizgileriyle belirlenmiş olan iki taraf vardı. Taraflardan biri, iki egemen bağımsız devletin varlığı temelinde, Garanti ve İttifak antlaşmalarının varlığını sürdüreceği bir antlaşmayı savunurken ikinci taraf ise, müzakere süreçlerinde ortaya konduğu üzere Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne düşürecek, Rum egemenliğinde olacak merkezi güçlü bir “federasyonu” ve garanti sistemini ortadan kaldıracak bir “çözümü” savunmuştur. Kıbrıs Türk halkı azınlık statüsüne ve federasyona hayır dedi. İki egemen bağımsız devletin olacağı ve garantilerin devam edeceği bir siyasal antlaşmaya evet demiştir.

Kıbrıs Türk Halkı özgür iradesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin egemenliğini sonsuza kadar yaşatma kararlılığını, inancını ve güvenini Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Ersin Tatarı seçmesiyle ortaya koymuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Yemin ederek başladığınız görevinizde halkımıza verdiğiniz sözleri tam anlamıyla yerine getireceğiniz başarılı bir dönem temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı görevinizle birlikte Yeni Bir Hizmet Dönemi başlamıştır. Bu yeni dönemde öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin uluslararası toplumda tanınmasını sağlayacak tutarlı, sağlıklı, kararlı ve taviz süreçlerine asla izin verilmeyecek iyi hazırlanmış deneyimli güçlü bir kadro ile eski hataların tekrarlanmayacağı, iki ayrı eşit egemen bağımsız devlet temelinde oluşturulacak bir zeminde müzakerelerin sürdürüleceği umudunu taşıyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve halkımızın özlemi, somut, bilinen ve yaşanan ağır sorunlarımızın süratle aşılması, egemen eşitliğimizin ve bağımsızlığımızın sarsılmaz şekilde korunması,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sürdürülebilir ekonomik kalkınma sürecinde, sosyal adalet ve hukuk devleti ilkelerine dayalı istikrar içinde varlığını sürdüren sağlıklı bir yapının oluşturulmasıdır.

Halkımızın temel beklentisi, uluslararasında tanınması, ekonomik ve sosyal sorunlarının sağlıklı bir yapı içinde köklü şekilde çözülmesi, iyi yönetişim, işleyen bir devlet mekanizması, siyaset kurumuna güven sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanlığınızla başlayan bu yeni dönemde sözü edilen acil konulara öncelik verilmesidir.

Doğu Akdeniz’deki ve Orta Doğu’daki sıcak gelişmeler, Kıbrıs Adası’nın, Doğu Akdeniz’in ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değişen jeopolitiğinin çok daha fazla arttığı çok hassas bir dönemde önemli bir sorumluluk üstlendiniz.  Üstlendiğiniz Cumhurbaşkanı göreviniz dolayısıyla sizi kutlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletimizin giderek güçlenmesi, egemen tanınmış bir devlet olarak yaşatılması ve halkımızın refah ve mutluluğu için vereceğiniz ulvi hizmetlerde ve görevinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla arz ederiz. 

                                                                                                                                       KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ

                                                                                                                                                  YÖNETİM KURULU

Haberimizi Paylaşın: