Ahmet Göksan

Raporun İnandırıcısı

 • 2020-01-24

Ülkelerin yurt dışında sesi ve kulağı olacak kurum ve kuruluşlara gereksinim duyması son derece doğaldır. Bu konuda iyi örgütlenerek Türkiye’nin başını sürekli olarak ağrıtan yapıların başında ERMENİ DİYASPORASI’nın olduğu biliniyor. Sürekli olarak kendi yalan söylemleri ile de zemin kazandıklarını kaydetmek olasıdır. Geçtiğimiz günlerde Mendil büyüklüğündeki ülkenin yedeğine takılan Yunanistan ile İsrail’e ait bazı kuruluşlar Atina’da bir araya geldiler. Bu yapılanmanın Türkiye’nin i-kinci baş ağrısı olacağı görünmektedir.

Koşulların Yenisi

 • 2020-01-17

Yeni bir yıla yeni umutlarla girdiğimiz 2020 yılının ilk günlerini geride bırakırken geçmişi aratmayacak olayları yaşıyoruz. Amerikalı Trump’ın Kasım 2020’de yapılacak olan Başkanlık seçimine gidilirken elini güçlendirmek adına Irak’taki saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemek olasıdır. Üst düzey İranlı bir generalin konuk olduğu ülkede saldırı sonrasında öldürülmesi yılın daha büyük çatışmalarının habercisi de olabilir. İran’ın da karşı saldırı ile Irak’taki Amerikan üslerine saldırıyor olmasını bir anlamda güç gösterisi olarak okumak gerekiyor.

Kazanın Kaynayanı

 • 2020-01-10

   Yeni bir yıla girerken genellikle iyi niyet beklentisi yaygındır. Buna karşın 2020 yılına girerken istenen dileklerin adeta çöpe atıldığına tanık oluyoruz. İran ile Amerika’nın en önde gideni Bay Trump hepimizle dalga geçercesine Irak’ta çağrılı olarak bulunan İranlı generali düzenlediği saldırı sonrasında katletti. Bu olay sonrasında iki ülke arasında yaşanan gerilimin genel bir çatışmanın yaşanacağı beklentisi yaygın bir kanı idi. Bu satırların yazıldığı sırada gerginliğin ateşi düşüyordu.

Programın Seçimi

 • 2020-01-03

 Son dönemin belki de çok kötü olaylarının yaşandığı bir yılı daha tarihin çöplüğünde yerini alması için göndermiş bulunuyoruz. Başlayan 2020 yılının yine de bütün olumsuzluklara karşın çatışma ve kavgaların kör bir inat uğruna insanların ölmeyeceği bir yıl olmasını diliyoruz. Bu iyi niyetli isteğimize karşın fazla da umutlu olamıyoruz. Umutlu olmanın yine de iyi olduğunu da kaydetmek istiyoruz.

Hedefin Doğrusu

 • 2019-12-27

İngiltere’de 12 Aralık 2019 günü yapılan seçim sonucunu AB’den boşanmanın öncülüğünü yapan Bay Boris Johnson kazandı. 1973 yılında birliğe girişi de olaylı olan İngiltere’nin boşanırken de benzer sıkıntılarının önümüzdeki dönemde nasıl aşacağını birlikte yaşayacağız.

Çabanın Ortağı

 • 2019-12-20

İki kutuplu dünya yıkılıp dağıldıktan sonra NATO içinde tartışmalar ve krizler yaşanmaya başladı. Doğu Blok’u diye bilinen yapı dağıldıktan sonra NATO’nun da gereğini yapması beklentisi yaygın bir kanı idi. Beklenen yapılmadığı için günümüzde Beyin Ölümü tartışmaları başlatıldı. 

Şarlatan – lar

 • 2019-12-13

 Birleşik Amerika Devletlerinde Bay Donald Trump’ın başkan seçilmesi sonrasında dünyadaki dengelerin deprem yaşamaya ve sallanmaya başladığı biliniyor. Sallanma Bay Trump’ın ülke liderlerine saldırmaları sonrasında ivme kazanarak devam ediyor. Dünyadaki ekonomik sistemden daha fazla pay alabilmek adına AB ülkelerine de saldırmaya başlayınca kızılca kıyametin işaretleri de yaşanıyor.

Dağın Faresi

 • 2019-12-06

Nerede ise davullu zurnalı duyurularla ilan edilen Berlin’de yapılan resmi olmayan BM Genel Yazmanının başkanlığında ki toplantı sonrasında fare kısırlaştırıldığı için dağ bile doğuramadı. Bu noktada Akıncı’ya göre federasyon treninin rayına girdiği yönündeki açıklaması bazı çağrışımları da beraberinde getiriyor. 

Sonun Dağınıklığı

 • 2019-11-29

Dış güçlerin kendi emperyal çıkarları için ortalıklara çıkardıkları Kıbrıs konusu bir süre sonra sorun olarak algılattırılarak iki toplum karşı karşıya getirilerek çatışmalar yaşandı. Bu nedenle her iki toplum arasında güvensizlik doğal olarak yaşanmaya başlandı. Bu durum halen devam ettiği için çözüm konusunda her yol denenmesine karşın uzlaşı sağlanamıyor. Bu durumdan emperyal amaç güdenlerin şimdilik karlı çıktıklarını kaydetmek istiyoruz.

Bulutlu Toz

 • 2019-11-22

 Kıbrıs’ta yaşanmakta olan uyuşmazlığa çözüm bulma çabalarının devam ediyor olması genel içerisinde Kıbrıs Türkleri açısından karamsar bir hava yaratıyor. Karşımızdakilerin sürekli olarak Maraş’ın kapalı olan bölümünün kullanıma açılabilmesi için uluslararası toplumun aldığı kararları yok sayarak hareket ediyor olması ortak paydada buluşmamızı zorunlu kılıyor.

Haritanın Yolu

 • 2019-11-15

BM Genel Yazmanının isteği doğrultusunda Kıbrıs uyuşmazlığına çözüm bulabilmek için tarafları 25 Kasım 2019 tarihinde Berlin’de toplantıya çağırıyor. Bizler sıklıkla iki toplumlu iki bölgeli federasyon tezinin gelinen noktada kullanımdan kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz. Bugüne değin yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamasının nedeninin bu yönlü öneriler olduğu gerçeğini 50 yılı aşkın süredir yaşıyoruz. Buradaki yanlışlığın temelinde karşımızdakilerin uyuşmazlığın 20Temmuz 1974 tarihinde başladığı konusunda ki ısrarlarıdır.

Gücün Bilgisi

 • 2019-11-01

Yakın çevremizde yaşanan ateş çemberinin yakıldığı günlerde yaşıyoruz. Buna karşın son dönemde ülke genelinde nerede ise bütün kurumlarla kuruluşlar KİTAP FUARI düzenliyorlar. Özellikle belediyelerin bilinen belediye hizmetlerinin yanı sıra kültürel etkinlikler düzenlemelerini olumlu bulduğumuzu kaydetmek istiyoruz.