Ahmet Göksan

Dünyanın Ekseni

 • 2019-04-26

 BM Güvenlik Konseyi’nin 04 Mart 1964 gün ve 186 sayı ile aldığı kararla Ada’da konuşlu bulunan Barış Gücü’nün geldiğimiz noktada işlevini tamamladığının kabul edilmesi gerekiyor. 

Yolun Ulusalı

 • 2019-04-19

 Amerikan yönetiminin başında bulunan kişi geçtiğimiz günlerde kuyuya bir taş daha atarak Golan Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu söylüyordu. İsrail’in 1967 yılında Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri’ni işgali BM Güvenlik Konseyi’nin 477 sayılı kararının aksine bu açıklamayı yapması zaten gergin olan bölgenin daha da gerilmesine neden oluyordu.

Ayağın Teki

 • 2019-04-12

Dünyamız denizin dalgası gibi çalkalanıyor. Orta Doğu’da bulunan kuyulara taş atılması sonrasında çıkarmak için uğraş veriliyor. 

Gücün Acizi

 • 2019-04-05

   Ada’da konuşlu bulunan BM Barış Gücü’nün hangi amaca hizmet ettiği konusunu sıklıkla gündemde tutmaya çalışıyoruz. Paralı turistler olarak da tanımlanan bu gücün Ada’da olmasına gerek olmadığını bir kez daha kendi uygulamaları ile kanıtlamış oldular

Aklın Ortağı

 • 2019-03-22

‘Mavi Vatan 2019’ tatbikatının normal bir eğitim tatbikatı olmasına karşın Doğu Akdeniz de karşı tarafın bozmaya çalıştığı dengelerin yerli yerine oturtulmasına katkısının olacağı yargısını uzun soluklu olarak düşünmek gerekiyor.

Onurun Haklısı

 • 2019-03-15

Rum saldırılarının Aralık 1963’te başlaması sonrasında Ada’ya gönderilen BM Barış Gücünün görev süresi önce 3 aylık dönem olarak belirlenmişti. Ada’da bozulan düzenin ve barışın bu kadar sürede kurulamayacağını bu kararı alanlar da mutlaka biliyorlardı. 

İvmenin Özü

 • 2019-03-08

AB’nin önde giden büyükleri içlerine aldıkları bazı ülkeleri kelimenin tam karşılığı aşağılamayı yeğliyorlar. AB dönem başkanlığını 2019 yılı Ocak ayından itibaren 6 ay süre ile yürütecek olan Romanya’ya AB Komisyonu Başkanı Bay Jean – Claude Juncker’den densizce bir uyarı geldi. Adı geçen Bay, “Romanya’nın AB üyesi ülkelere başkanlık yapmasının ne olduğunu tam olarak anlayamadığını” söylüyor. Konuşmasının devamında ise sağduyulu davranmak için kendi isteklerini geride bırakıp başkalarını dinlemeye gönüllü olmak gerekiyor. Ancak bu noktada bizim şüphelerimiz var” diye sopa altından abasını gösteriyordu.

Gaspın Mülkiyeti

 • 2019-03-01

Düzenlenen Kitap Fuarlarının güzel özelliklerinden birisi de yazar ile okuru arasında kurduğu köprü olduğu yadsınamaz. Bir gün ara ile açılan 13. Ankara ve 5. Samsun kitap fuarlarında öğrencilerin yoğun ilgisinin yanında okurların da soruları ile yazarlarla kurdukları iletişimi her türlü takdirin üstünde gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. Her iki fuarın da katılım açısından daha farklı günlerde açılmaları gerektiğini yöneticilerle paylaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde uyarılarımızı dikkate alacaklarını belirttiler.

Hukuk-Suzluk

 • 2019-02-25

Nasrettin Hoca’ya sormuşlar. “Hocam ay eskiyince ne yaparlar” diye. O’da gayet sakince “kırpıp kırpıp yıldız yaparlar yanıtını verdiği anlatılıyor. Bizler o günlerde yanında olmadığımız için doğru olarak kabul ediyoruz. Doğru olmayan ise Fransa’daki cumhurun başı olan Emanuel Macron’un 24 Nisan’ı Ermeni Soykırım günü ilan ettiğini duyurması oluyor. Bunu yaparak yıldız olmaya öykünüyor olsa bile ancak yıldızın kuyruklusu olabilir. Daha ötesini düşünmek bile istemiyoruz.

Kalıbın Dışı

 • 2019-02-15

      Amerikalı Bay Donald Trump’ın “Suriye’den askerlerimizi çekeceğim” taşını attığı kuyudan çıkarmak için fazla üzerine gidilmedi. İnandırıcı olmadığı kısa süre sonra gönderilen 600 adet ek askerle yaktığı mumun yatsıya kadar bile yanmasına izin vermedi. Hemen sonrasında da Venezüella kuyusuna da taşını atarak zemin kazanmaya çalışıyor. Dünyanın önde giden ülkelerini yönetenler önlerine gelen kuyulara taş atmaya devam ederlerse dünyada yeni çatışmaların yaşanmasına neden olacaklardır.

Yolun Güvensizliği

 • 2019-02-08

BM Güvenlik Konseyinin 04 Mart 1964 gününde aldığı talihsiz 186 sayılı kararla Ada’da yaşanan uyuşmazlığın çözümsüzlüğünün önündeki nedenlerden bir tanesi olarak karşımıza duruyor. Bu duruşa bir de karşımızdaki unsurun uyuşmalıkları da eklenince adeta tadından yenilmez oluyor. Anılan günde alınan kararla karşımızdakiler devlet olarak tanımlanırken Kıbrıs Türk’leri de toplum statüsüne indirgeniyordu. Bunlara ek olarak yaşanan çatışmaların durdurulabilmesi için Barış Gücü görevlendiriliyordu. Buna koşut olarak uyuşmazlığın çözümü için arabozucular affedersiniz arabulucular da devreye sokuluyordu.

Anahtarlı Diplomasi

 • 2019-02-01

         Fransa’da 17 Kasım 2018’de başlayan sarı yeleklilerin eylemleri dünyanın değişik ülkelerinde de yaygınlaşarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı Bay Emanuel Macron’un verdiği 100 Euro maaş artışını rüşvet olarak kabul edenlerin eylemleri sürüyor. Eylemi düzenleyenlerin lideri konumundaki Eric Drouet’e karşı baskılar da artıyor. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Macron eylemleri dindirebilmek için Fransa halkına bir çağrı mektubu yayınladı. Mektubunda “gelin öfkeyi çözüme dönüştürelim” diyor. Bu çağrıya karşın olumlu bir noktaya henüz ulaşılamadığını kaydetmek istiyoruz.