Yönetim Kurulu

Rasih Denktaş Çelebi

Genel Başkan Yard.

Gönül Kalyon

Genel Sekteter

Cenk Pertev

Veznedar

Mine Kırkağaç

Eğitim İşleri

Figen Alaçayır

Sosyal İşler