Ahmet Göksan

Ahmet Göksan

Çözümün Devletlisi

 • 2021-07-16
 • Ahmet Göksan

 Kıbrıs Barış Harekatının üzerinden geçen 47 yılı geride bırakmış oluyoruz. Bu süreye karşın darbe ile bozulan devlet düzeni bir daha kurulamadı. Buna koşut adada var olan uyuşmazlığın giderilemediği günlerdeyiz. İki toplum arasında varlığı bilinen uyuşmazlıklar dururken siyasi çözüm arayışları sürgit ettiriliyor. Bundan böyle Kıbrıs konusunda çalışmalar yapacak olanların çalışmalarının zorlu geçeceğini kaydetmek istiyoruz. Nedenine gelince ortalıklarda olayların birinci tanıklarının büyük çoğunluğu yaşamıyor olacaktır.

Detay
Ahmet Göksan

Oyunlu Tuzak

 • 2021-07-09
 • Ahmet Göksan

   Son dönemde bazı ülkelerde yapılan parlamento, yerel yönetim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tahminlerin ötesinde sonuçların alındığı biliniyor. Buna karşın katılımın düşük düzeyde kaldığı belirtiliyor. Alınan bu sonuçlarla demokrasiye olan güvenin de sarsıcı noktaya doğru evrildiğini söylemek olasıdır.

Detay
Ahmet Göksan

Tarihin Yakını

 • 2021-07-02
 • Ahmet Göksan

Amerikalı Başkan eskisi Bay Donald Trump “Amerika’yı geri alacağız” diyerek sessizliğini bozdu. (Ülke sanki babasından miras kalmış gibi) 2020 Kasım ayında oylarının çalındığının türküsünü çığırmayı sürgit ediyor. Joe Biden’ın kendisinin yaptıklarının tersini yaptığını söylüyor. Bunu söylerken kendisinin uyguladığı arka kapı diplomasisi ile bozulan ilişkileri düzeltmeye çalıştığını söylemek olasıdır. Görevde olduğu dönem içinde kuyulara attığı taşlar sonucu kavga etmediği ülke yöneticisinin kalmadığı biliniyor.

Detay
Ahmet Göksan

Kudurmuşun Alışmışı

 • 2021-06-25
 • Ahmet Göksan

İki yılı aşkın bir süredir dünyamızı etkisi altına almış olan salgının ne zaman sona ereceği konusu bilim insanlarınca tartışılmaya da devam ediliyor. Bu tartışmaların bir anlamda kafa karışıklığına neden olduğunu kaydetmek istiyoruz. Sokaktaki kişilerin bile konunun uzmanı gibi konuşmalar yapıyor olmaları kafa karışıklığının birincil nedeni oluyor. Yine bu süreçte resmi verilere göre dünya ölçeğinde 4 milyona yakın insanın yaşamını kaybettiği belirtiliyor.

Detay
Ahmet Göksan

Savaşın Soğuğu

 • 2021-06-18
 • Ahmet Göksan

Kıbrıs uyuşmazlığı ile nerede ise yaşıt olan Filistinlilerle İsrailliler arasındaki sorunun çözümü konusunda son günlerde iyiye yönelik umut ışıklarının yanmaya başladığını söylemek olasıdır.

Detay
Ahmet Göksan

Kırımın Soylusu

 • 2021-06-11
 • Ahmet Göksan

Her yıl otomatiğe bağlanmış gibi Ermeni savları havada uçuşmaya başlıyor.  Bir farkla. Amerikalı başkan nerede ise bütün eyaletlerde ders olarak okutulmakta olan Ermeni soykırımı derslerine ek olarak 1915 yılında Birinci Paylaşım Savaşı sırasında yaşananları soykırım olarak tanımladı. Bunu yaparken de tartışmalara yeni boyut kazandırmış oluyor. Bu açıklamadan sonra Diyaspora Ermenilerinin başlarının göğe erdiği düşünülüyor. Biden bu çıkışı ile bir eksiği de tamamlamış olmanın mutluluğunu mutlaka yaşıyor. Amerikan başkanının bu çıkışına karşın AB ülkelerinde de benzer kararların alındığı biliniyor.

Detay
Ahmet Göksan

Duruşun Farklısı

 • 2021-06-04
 • Ahmet Göksan

Kıbrıs uyuşmazlığında taraf olanlar çözüm arayışı için, Cenevre’de BM Genel Yazmanının başkanlığında bir araya geldiler. Toplantı sonrasında düşlenen sonuca ulaşıldığını ne yazık ki söyleyemiyoruz. Resmi olmasa da Genel Yazmanın başkanlığında yapılmış olsa da görüşmelere kısmen de olsa resmiyet kazandırmış oluyor. Genel Yazmanın taraflara yaratıcı olmaları ve anlayışlı olmalarını istemesine karşın düşlediğini alamadığını söylemek olasıdır. Karşımızdakiler yıllardır konuşulmasına karşın arpanın boyu kadar bile yol alınmasını sağlamayan federal yapının kurulmasında ısrarlarını sürgit ettiler. Türk tarafı ise bugüne değin yapılmış olan görüşmelerden sonuç alınamadığının bilinci ile İki Devletli yapının kurulması önerisini sundu. Genel Yazman öneriyi Nevyork’ta değerlendireceğini söylüyor.

Detay
Ahmet Göksan

Görüşmenin Özlüsü

 • 2021-05-28
 • Ahmet Göksan

 BM Genel Yazmanının önderliğinde Cenevre’de yapılan resmi olmayan Kıbrıs görüşmelerinde beklenildiği gibi sonuç alınamadan umutlar bir başka bahara ertelendi. Genel Yazmanın ortak zemin arayışı da ne yazık ki gerçekleşmedi ve görüşmeler bir kez daha düş kırıklığı ile sonlandı. Benzer bir toplantının Temmuz ayı içerisinde yapılacağı şimdiden duyuruluyor. Kıbrıs’ın sarı sıcağında her tarafın yandığı deniz mevsiminin öne çıktığı dönemde olası müzakerelerde beklentinin yükseltilmemesini belirtmek istiyoruz.  

Detay