Ahmet Göksan

BEDELİN ONURU

 • 2022-04-25

BEDELİN ONURU

ÇABANIN AYIRIMSIZI

 • 2022-04-25

ÇABANIN AYIRIMSIZI

GERİLİMİN TUZAĞI

 • 2022-04-25

GERİLİMİN TUZAĞI

ÇÖZÜMÜN ORTAKLISI

 • 2022-03-30

ÇÖZÜMÜN ORTAKLISI

ÇÖZÜMÜN UZLAŞISI

 • 2022-02-21

                                                                            Ahmet GÖKSAN

                                                                                       ahmetgoksan4e5@gmail.com

            “Amerika’nın Kıbrıs’ın sakin havasını kimlerin fırtınaya çevirdiğini, kimlerin masum insan kanına girdiğini ve neden bu yolun yokuşu olduklarını yakinen bilmesine rağmen Amerika’da yaşayan Rumların tesiri altına girmesi, büyük bir devlet için yüzkarasıdır. Amerika’nın bugünkü yanlış ve sakat tutumu, Birleşmiş Milletlerde Birinci Cihan Savaşı’ndan sonra Cenevre’de kurulan ve sözde barışı koruyacak Cem’iyett - i Akvam durumuna gelmiş oluyor”. 1978

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

ÇIKIŞIN DOĞRUSU

 • 2022-02-17

ÇIKIŞIN DOĞRUSU

Çabanın Çabası

 • 2022-01-24

 “Gençlerimize güveniyoruz. Onlara geçmişi daima hatırlatalım. Rum’un dünyayı ve bizi kandırmak için kullandığı edebiyatın, bizim özlemini duyduğumuz barışa hizmet etmediğini gösterelim.” 1979

                                                                                                                                                             Dr. Fazıl KÜÇÜK

UMUDUN YOLCULUĞU

 • 2022-01-14

Gençlik her milletin üzerine titrediği, eli kolu bükülmez bir kuvvettir. Bu kuvvettir ki toplumun yükselmesinde, refahında daima önde gider ve kendinden sonra gelecek olanlara taşıdığı bayrağı yere düşürmeden teslim eder”. 1980

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

KADERİN SEÇİMİ

 • 2022-01-11

“Tarlaya tohum serpilmeyecek olursa nasıl ki yabani ottan başka bir şey beklenemez, geçmiş yılların acı ve ıstıraplı günleri de gençliğin beynine ekilmeyecek olursa onlardan bir şey beklemeye ne hakkımız olabilir” 1982

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

GELECEĞİ YOLU

 • 2022-01-01

 “Tarihi canlı tutmak, bu toprağın çocuklarına yapılacak en büyük hizmet olur ki karşılık olarak gelecek günlerde onlardan hayırlı işler bekleyebiliriz. Aksi halde kendimize şu suali soracağız: ‘Ne verdik ki ne isteyebiliriz?”. 1979

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

Mücadelenin Hamaseti

 • 2021-08-27

Her yıl Eylül ayı yaklaşırken denkler düzülerek Amerika’ya doğru yola çıkıldığı adeta bir gelenek haline dönüştü. Bu sefere çıkmaya hazırlanan her iki tarafa da BM Genel Yazmanı taraflar arasında ortak bir zeminin olmadığını söylemesine karşın yıllardır bu sefere çıkılıyor. Karşımızdaki unsurun önde gidenleri sefere çıkılmaya hazırlanılan bugünlerde üstünlük sağlamayı amaçlayan yaklaşımlarla eski defterleri karıştırmaya başladılar bile.

Basılan Ayak

 • 2021-08-20

 Barış ve Özgürlük Bayramının 47. Yılında ortalıklara çıkarılan söylemlere ivme kazandırılıyor. Öncelikle Devletimizin isminde yer alan KUZEY sözcüğünün çıkarılması isteniyor. Böyle bir değişikliğin kime ne yararı olacağına ve tanınma konusuna açıklık getirilmesi gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismi 30’a yakın ülkede temsil ediliyor. İsim değişikliği üzerine konuşanlara Ada’nın uluslararası hukuk kurallarının nasıl pas pas edilerek bu noktaya gelindiğinin anlatılması ve ikna çalışmalarına devam edilmesinin daha yararlı olacağı biliniyor.   Temsilciliklerde görevli olanların da Kıbrıs Türkünün gasp edilen anayasal hakları konusundaki çalışmalarına hız vermeleri gerektiğini anımsatmak istiyoruz. Karşımızdaki unsur yalana dayalı olsa bile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.