Ahmet Göksan

ÇÖZÜMÜN UZLAŞISI

 • 2022-02-21

                                                                            Ahmet GÖKSAN

                                                                                       ahmetgoksan4e5@gmail.com

            “Amerika’nın Kıbrıs’ın sakin havasını kimlerin fırtınaya çevirdiğini, kimlerin masum insan kanına girdiğini ve neden bu yolun yokuşu olduklarını yakinen bilmesine rağmen Amerika’da yaşayan Rumların tesiri altına girmesi, büyük bir devlet için yüzkarasıdır. Amerika’nın bugünkü yanlış ve sakat tutumu, Birleşmiş Milletlerde Birinci Cihan Savaşı’ndan sonra Cenevre’de kurulan ve sözde barışı koruyacak Cem’iyett - i Akvam durumuna gelmiş oluyor”. 1978

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

ÇIKIŞIN DOĞRUSU

 • 2022-02-17

ÇIKIŞIN DOĞRUSU

Çabanın Çabası

 • 2022-01-24

 “Gençlerimize güveniyoruz. Onlara geçmişi daima hatırlatalım. Rum’un dünyayı ve bizi kandırmak için kullandığı edebiyatın, bizim özlemini duyduğumuz barışa hizmet etmediğini gösterelim.” 1979

                                                                                                                                                             Dr. Fazıl KÜÇÜK

UMUDUN YOLCULUĞU

 • 2022-01-14

Gençlik her milletin üzerine titrediği, eli kolu bükülmez bir kuvvettir. Bu kuvvettir ki toplumun yükselmesinde, refahında daima önde gider ve kendinden sonra gelecek olanlara taşıdığı bayrağı yere düşürmeden teslim eder”. 1980

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

KADERİN SEÇİMİ

 • 2022-01-11

“Tarlaya tohum serpilmeyecek olursa nasıl ki yabani ottan başka bir şey beklenemez, geçmiş yılların acı ve ıstıraplı günleri de gençliğin beynine ekilmeyecek olursa onlardan bir şey beklemeye ne hakkımız olabilir” 1982

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

GELECEĞİ YOLU

 • 2022-01-01

 “Tarihi canlı tutmak, bu toprağın çocuklarına yapılacak en büyük hizmet olur ki karşılık olarak gelecek günlerde onlardan hayırlı işler bekleyebiliriz. Aksi halde kendimize şu suali soracağız: ‘Ne verdik ki ne isteyebiliriz?”. 1979

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

Mücadelenin Hamaseti

 • 2021-08-27

Her yıl Eylül ayı yaklaşırken denkler düzülerek Amerika’ya doğru yola çıkıldığı adeta bir gelenek haline dönüştü. Bu sefere çıkmaya hazırlanan her iki tarafa da BM Genel Yazmanı taraflar arasında ortak bir zeminin olmadığını söylemesine karşın yıllardır bu sefere çıkılıyor. Karşımızdaki unsurun önde gidenleri sefere çıkılmaya hazırlanılan bugünlerde üstünlük sağlamayı amaçlayan yaklaşımlarla eski defterleri karıştırmaya başladılar bile.

Basılan Ayak

 • 2021-08-20

 Barış ve Özgürlük Bayramının 47. Yılında ortalıklara çıkarılan söylemlere ivme kazandırılıyor. Öncelikle Devletimizin isminde yer alan KUZEY sözcüğünün çıkarılması isteniyor. Böyle bir değişikliğin kime ne yararı olacağına ve tanınma konusuna açıklık getirilmesi gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismi 30’a yakın ülkede temsil ediliyor. İsim değişikliği üzerine konuşanlara Ada’nın uluslararası hukuk kurallarının nasıl pas pas edilerek bu noktaya gelindiğinin anlatılması ve ikna çalışmalarına devam edilmesinin daha yararlı olacağı biliniyor.   Temsilciliklerde görevli olanların da Kıbrıs Türkünün gasp edilen anayasal hakları konusundaki çalışmalarına hız vermeleri gerektiğini anımsatmak istiyoruz. Karşımızdaki unsur yalana dayalı olsa bile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kuralın Oyunu

 • 2021-08-13

Her yıl Eylül ayı yaklaşırken Kıbrıs uyuşmazlığına çözüm arayışlarına ivme kazandırılmak isteniyor. Buna karşın uzun süredir sürgit edilen çabalarla konunun özüne girilemediğini söylemek olasıdır. Konuya ilişkin olarak yansız olması gereken BM’in yanlı tutumunu yaşıyoruz. Bu olguyu Rum saldırılarının başladığı 1960’lı yıllardan beridir yaşıyoruz. Çatışmaları durdurmak üzere adaya gönderilecek BARIŞ GÜCÜ konusunda bile dönemin Genel Yazmanı Bay U Thant’ın 04 Mart 1964 tarihli 186 sayılı karar alınırken Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit siyasi kurucu ortağı olan Kıbrıs Türklerini yok saydığını anımsatmak istiyoruz. Anılan kişinin nerede olduğunu merak edenler için kaydedelim tarihin çöplüğünde debelenmektedir.

Dalındaki Elma

 • 2021-08-06

Barış ve Özgürlük Bayramımızın törenlerine her yıl düzenli olarak Türkiye Cumhuriyetini temsil eden yöneticilerin katılarak konuşma yaptıkları biliniyor. Gün nedeniyle yapılan konuşmalara önceki yıllarda karşımızdaki unsurun gösterdiği tepkiler kısa sürede sonlandırılıyordu. Bu yıl beklendiği gibi olmadı. Mendil büyüklüğündeki ülkenin yedeğine takılanların sayısı artıyor. Amerika’da yaşayan Rum ve Yunan lobilerinin temsilcileri =10 sivil örgüt= aylar öncesinden bu yıl kutlamalara Türkiye’den katılımın yüksek düzeyde olacağı gerekçesinin arkasına saklanarak Joe Biden’a mektup gönderdiler.

Servetin Ulusalı

 • 2021-07-30

Kıbrıs Barış Harekatının 47. Yıl kutlamalarının üzerinden geçen süreye karşın artçı deprem sarsıntılarını çağrıştıran tartışmalar sürgit ediyor. AB – ABD – BMGK’nin yanı sıra Garantör ülke olan İngiltere’den sesler yükseliyor. Garantör ülke sıfatını taşıyor olmasına karşın diğer garantör ülkeler olan Türkiye ve Yunanistan ile görüşme yapmadan BMGK’ne karar tasarısı sunmasını hırsız yavuzluk olarak tanımlamak olasıdır. Karar tasarısının görüşülmesinden sonra Türkiye’ye kınama kararı çıktı.

Çözümün Devletlisi

 • 2021-07-16

 Kıbrıs Barış Harekatının üzerinden geçen 47 yılı geride bırakmış oluyoruz. Bu süreye karşın darbe ile bozulan devlet düzeni bir daha kurulamadı. Buna koşut adada var olan uyuşmazlığın giderilemediği günlerdeyiz. İki toplum arasında varlığı bilinen uyuşmazlıklar dururken siyasi çözüm arayışları sürgit ettiriliyor. Bundan böyle Kıbrıs konusunda çalışmalar yapacak olanların çalışmalarının zorlu geçeceğini kaydetmek istiyoruz. Nedenine gelince ortalıklarda olayların birinci tanıklarının büyük çoğunluğu yaşamıyor olacaktır.