Ali Fikret Atun

Kıbrıs Meselesinde Rum-Yunan ikilisinin Stratejik Yanlışlıkları

 • 2021-10-12

Kıbrıs Meselesinde Rum-Yunan ikilisinin Stratejik Yanlışlıkları

21nci Yüzyıl’da Türkiye Ve Avrasya Jeopolitiği

 • 2021-05-21

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin onuncu yılında yaptığı konuşmada, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri konusunda aşağıdaki öngörüde bulunmuştur:

“ Bugün Sovyetler Birliği ( SB ) dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir… Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalınız susup o günü beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür… Tarih bir köprüdür…

Türk Silahlı Kuvvetleri

 • 2020-10-05

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) varlığını devam ettirebilmesi, dışarıdan ve yurtiçinden devlete yönelecek birçok tehdidin ortadan kaldırılması ile mümkün olacağı üzerinde herkes fikir birliği içindedir.

Ulusal Güvenlik

 • 2019-06-13

Çağdaş bir devlet, genel olarak, az veya çok, siyasi bir düşünce yapısına sahip, ayni kültürü ve ortak değerleri paylaşan insanlar tarafından, sınırları belli bir toprak parçası üzerinde halkını korumak üzere kurulan ve faaliyet gösteren bir siyasi örgüttür. (2)

Dünyada Küresel Tek Süper Güç ABD

 • 2019-01-28

Dünyada Küresel Tek Süper Güç Amerika Birleşik Devletleri

Kıbrıs’ta Türkler İle Rumların İç İçe Yaşama Olanağı Kaldı mı?

 • 2019-01-28

Kıbrıs’ta Türkler İle Rumların İç İçe Yaşama Olanağı Kaldı mı?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a Yaptığı Askeri Müdahalenin 44’ncü Yıl Dönümü

 • 2019-01-28

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a Yaptığı Askeri Müdahalenin 44’ncü Yıl Dönümü

Dünyada Küresel Tek Süper Güç Amerika Birleşik Devletleri

 • 2019-01-28

Dünyada Küresel Tek Süper Güç Amerika Birleşik Devletleri

Avrupa Birliği Ortak Savunma Paktı’nın İmzalanması Kıbrıs Uyuşmazlığına Yansımaları

 • 2019-01-28

Avrupa Birliği Ortak Savunma Paktı’nın İmzalanması Kıbrıs Uyuşmazlığına Yansımaları

Stratejik Araştırma, Düşünce Ve fikir Üretme Merkezleri

 • 2019-01-28

Stratejik Araştırma, Düşünce Ve fikir Üretme Merkezleri

Girit’in Yunanistan’a İlhakının Kısa Bir Kesiti

 • 2019-01-28

Girit’in Yunanistan’a İlhakının Kısa Bir Kesiti

Kıbrıs Uyuşmazlığı Ve Toplumlar Arası Müzakereler

 • 2019-01-28

Kıbrıs Uyuşmazlığı Ve Toplumlar Arası Müzakereler