Antalya Denetim Kurulu

Yaşar Jale Yatbaz

  • 2023-11-01

Denetim Kurulu Başkan

Münüre Açan

  • 2023-11-01

Denetim Kurulu Asil Üye

Osman Ünalan

  • 2018-10-10

Denetim Kurulu Asil Üye