Kıbrıs Şivesi

Kıbrıs Deyişleri

  • 2019-01-26

Kıbrıs Deyişlerinden örnekler

Kıbrıs Atasözleri

  • 2019-01-26

Kıbrıs Atasözlerinden örnekler

Kıbrıs Ağzından Örnekler

  • 2019-01-26

Kıbrıs Ağzından Örnekler

Kıbrıs Ağzının Etnik Tabanı

  • 2019-01-26

Türk dilinin Kıbrıs adasında varlığını, mevcut bilgiler ışığında, adanın Osmanlı devleti tarafından 1571 yılında fethine kadar götürebiliyoruz.

Kıbrıs Ağzında Dönüşlülük

  • 2019-01-26

Kıbrıs ağzının menşei hakkında ilk çalışmayı yapanlardan H. Erene göre, Osmanlı kayıtlarındaki göç bölgelerine uygun olarak, Kıbrıs ağzının oluşumunda Konya çevresi ile İçel, Antalya ve Alanya ağızları rol oynamıştır