Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasından Doğan Sorunlar

Kitap Adı:

Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasından Doğan Sorunlar

Kitap Tam Adı:

Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda Uygulanmasından Doğan Sorunlar

Yazar:

Doç. Dr. Füsun ARSAVA

Yıl :

0

Ekleme Tarihi :

08.06.2017

Yayıncı :

ISBN :

Dil :