2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Bildiri Kitabı-2