Genel sistem kuramı ve uluslararası siyasetteki yeri