II.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirimi:16-18 Aralık 1998

Kitap Adı:

II.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirimi:16-18 Aralık 1998

Kitap Tam Adı:

II.Türk Halk Kültürü Araştırma Sonuçları Sempozyumu Bildirimi:16-18 Aralık 1998

Yazar:

T.C Kültür bakanlığı

Yıl :

2000

Ekleme Tarihi :

28.10.2008

Yayıncı :

ISBN :

Dil :