20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

                        

                                                                                           

BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

            Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının 1878 yılından itibaren verdiği milli kimliğini koruma ve var olma mücadelesi sonucunda kendi geleceğini belirleme hakkını kullanarak kurduğu demokratik, laik, bağımsız, egemen, meşru çağdaş bir devlettir. İnsan haklarını, evrensel değerleri, hukukun üstünlüğünü, laik devlet anlayışını ve demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimseyip kabul eden Kıbrıs Türk halkı, bugün kendi kurduğu öz devletinde tam bir güvenlik, huzur ve barış içinde geleceğinden emin olarak yaşamaktadır.  Kıbrıs Türk halkının verdiği var oluş mücadelesiyle bugünkü koşullara kavuşmuştur. Türk halkı 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın sağladığı, mücadelesiyle belirlediği ve kararlılıkla sürdürdüğü devletinin siyasi coğrafyasında onurla huzur içinde yaşamaktadır.

            Barış ve Özgürlük Bayramı olarak onurumuzla kutladığımız 20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının bağımsız, egemen özgür bir halk olarak yeniden doğduğu tarihi ve milli bir günümüzdür. Bu milli ve tarihi günümüze hiçbir nedenle ve hiçbir gerekçe ile hiç kimsenin gölge düşürmeye, burukluk yaratmaya ve Kıbrıs Türk halkının onuruyla oynamaya, onurunu incitmeye hakkı yoktur. Şerefli ve onurlu Kıbrıs Türk halkının onurla kutladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Gerçeklerinin en önemli halkalarından biridir. Bu halkayı zayıflatma girişimlerini tarih ve Türk halkı hiçbir şekilde affetmeyecektir. Böyle bir davranış içinde bulunanlar ve bulunacak olanlar ulus kimliğimize, milli devletimize ve yüce çıkarlarımıza karşı olanlar, Türk halkına hasım olanlar, bu kimlikleriyle gelecek genç kuşaklarımızca tarih boyunca anılacaklardır.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47. Yılında Kıbrıs gerçeklerine dayalı bir barış, güvenlik ve huzurlu bir gelecek için gerçekçi bir anlaşmanın ve bu anlaşmaya dayalı olarak kurulacak yeni hukuki yapının koşulsuz bağımsız ve egemen devletimizin yaşatılması ve kalkınması, refah düzeyi’nin yükseltilmesi tek seçenektir.  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının varlığının, güvenliğinin, Kıbrıs’ta istikrarlı sürdürülebilir bir barışın temel kilit taşı ve vazgeçilemeyecek kurucu unsurdur. Barış ve Özgürlük Bayramımızı bugün kutlarken bu gerçeği ve bağımsız egemen devletimizi yaşatma kararlılığımızı dünya kamuoyuna bir kez daha haykırıyoruz. 

Bugün Kıbrıs uyuşmazlığının ancak bağımsız ve egemen iki devletin varlığı temelinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşayacakları bir devletlerarası antlaşma ile sonuçlandırılacağı irademizi, uluslararası topluma çok güçlü bir mesajla verme görevimiz vardır.

Rum-Yunan ikilisinin sınır tanımaz sürekli genişleme politikasının kurucu unsuru olan Megali İdea hedefleri içinde yer alan Kıbrıs Adası’nın Yunanistan’a bağlanması mücadelesinin yarattığı Kıbrıs uyuşmazlığının neden sonuçlandırılamadığını, Rum halkının bütün anlaşma önerilerini, planlarını neden reddettiklerini yaşayarak öğrendik. Kıbrıs Türk halkının yaşadığı gerçekler bütün gelişmeleri her yönüyle ortaya koymuştur. Bundan dolayıdır ki bağımsız ve egemen iki ayrı devletin, iyi komşuluk ilişkileri için varlıklarını sürdürecekleri bir devletlerarası antlaşma en iyi ve en sağlıklı gerçekçi uzlaşı modelidir.

Kıbrıs Türk halkının 1878 yılında İngiltere’nin yönetimine verilmesiyle başlayan varoluş mücadelesinin silahlı direniş aşamasının 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile son bulduğu asla unutulmamalıdır. Bu tarihten sonra başlayan içinde bulunduğumuz mücadele süreci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası alanda tanınması, siyasi, ekonomik ve diplomasi mücadelesini etkinlikle sürdürme sürecidir. Bize böyle bir ortamı ve devletler hukuk açısından siyasal statüyü sağlayan tarihi dönüm noktası 20 Temmuz Barış Harekatı’dır.

Aynı zamanda hiç unutmamamız ve bir an bile aklımızdan çıkarmayacağımız bir Kıbrıs Gerçeğimiz de Kıbrıs Türk Halkının katliamlardan, etnik temizlik planlarından ve soykırım eylemlerinden kurtulduğu, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, egemenliğimizi kazandığımız, güvenliğimizi, geleceğimizi garantilediğimiz ve yeniden doğduğumuz tarihi gerçek, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın gerçekleştirilmiş olmasıdır..

20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı aynı zamanda Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarının, Mavi Vatanın bu bölgedeki sınırlarının belirlenmeye başladığı, Yunan yayılmacılığının stratejik hedefi ENOSİS yolunun kapatıldığı bir tarihtir.

Kıbrıs Barış Harekâtı ile çizilen yeni siyasi coğrafyanın oluşturduğu zeminde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk-Yunan dengesinin önemli bir unsuru ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatanlarının vazgeçilemez jeopolitik güç noktasıdır, kilit taşıdır.

Bir kez daha tekrarlamak ve altını çizmek durumundayız ki Kıbrıs Türk Halkı ve Türk Milleti olarak geçmişten günümüze uzanan tarihsel süreçte, Rum-Yunan tarafının soykırım uygulamaları başta olmak üzere yaşanan gerçekleri ve son derece önemli jeopolitik unsurları dikkate alarak geleceğin inşası sağlanmalıdır.

Kıbrıs Gerçekleri temel alınmadan, çeşitli algı yöntemleriyle Kıbrıs’ta çizilmeye çalışılan tozpembe tablolara inanmadan, kandırılmaya fırsat vermeden, böyle koşulların oluşmasını sağlayacak gelişmelere zamanında dur diyerek, 2004 Annan Planı referandum sürecinde olduğu gibi Avrupa Birliği hayallerine, dünyalı olma aldatmalarına, dünya iki devletli çözümü kabul etmez dayatmalarına kapı açmadan Kıbrıs Türk halkının geleceğini kesin güvence altına almayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıracak, Türk halkını azınlık statüsüne düşürecek, eşit egemenlik hakkına ve egemenliğine, bağımsızlığına son verecek, Rumların sözde federasyon hedefli Crans Montana görüşmeleri süreçlerini başlatacak ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük haklarını ortadan kaldıracak politikalara aldanmak, geçmişi daha ağır şekilde yaşama ortamının yolunu kaçınılmaz şekilde mutlaka açacaktır. Bu gerçek hiçbir koşulda akıldan çıkartılmamalıdır. Unutmamalıyız ki Türk halkının tamamen imhasını ana hedef olarak belirleyen Akritas ve İfestos Planları gibi soykırım planlarını çöp sepetine atan Kıbrıs Barış Harekâtı’dır. Bunu sağlayan ise güvenliğimizin vazgeçilemeyecek temel harcı olan Garanti ve İttifak Antlaşmalarıdır. Bu nedenle bu antlaşmalar tartışma, yeni koşullara uydurma gibi aldatıcı pazarlık konusu yapılamaz. Halkımız bu yönde yanıltılamaz.

Kıbrıs’ın tarihsel sürecinde elde edilen hukuki ve siyasal temellere dayanan “kendi geleceğini belirleme hakkı olan” iki milli halk, bu iki halkın kurdukları egemen ve bağımsız iki devlet ve Kıbrıs üzerinde değiştirilemez iç ve dış dengeler vardır. Bu temel unsurlar

Kıbrıs Gerçekleridir. Kıbrıs Adası’nda bu gerçeklerin dışında başka bir gelecek oluşturulması kesinlikle kabul edilemez.

 Kıbrıs Türk halkı egemenliğe, bağımsızlığa, gerçek özgürlüğe ve ortadan kaldırılamayacak gerçek güvenliğe 47 yıl önce 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile kavuşmuştur. Bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı insanca yaşama hakkımızın bilinciyle güvenlik ve geleceğimizden emin olarak kutluyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı yeni bir dönemin eşiğinde bulunmaktadır. Bu dönemde Kıbrıs Türk halkı olarak, sağduyu ile akılcı davranmak, kısa vadeli değil uzun vadeli, yurdumuz, devletimiz ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını, geleceğini düşünerek irademizi ortaya koymak zorundayız. Biz bunu, yabancıların ve halkımızın karşıtlarının önerileri değil yaşadığımız Kıbrıs Gerçekleri dikte etmektedir. 

İki eşit egemen halkın ve egemen bağımsız iki devletin varlığı temelinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkının devam edeceği bir yapı dışında sürdürülmek istenen farklı arayışlar artık son bulmuş ve dönüşü olamaz yeni bir döneme girilmiştir.

Barış ve Özgürlük Bayramımızı coşku, sevinç ve gururla kutladığımız Barış Harekâtı’nın 47. Yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni egemen bir devlet olarak yaşatma kararlığımızı vurguluyoruz.

Kıbrıs’ta yaşadığımız toprakları Türk halkına vatan yapan,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin koşullarını ve sınırlarını yaratan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnetle, şükranla anıyor, halen hayatta bulunan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz.

Kıbrıs Türk halkının varoluş savaşını zafere ulaştıran TMT mensuplarına, kahraman Mücahitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Muharip Gazilerimize şükranlarımızı sunar,halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarız.

                                                                                 KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ

                                                                                             YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfamızı Paylaşın: