Ahmet Göksan
   

      Ahmet Göksan

PAZAR’LIK

                                    UMUDUN YOLCULUĞU

                                                                                                          Ahmet GÖKSAN

                                                                                               ahmetgoksan45@gmail.com

            “Gençlik her milletin üzerine titrediği, eli kolu bükülmez bir kuvvettir. Bu kuvvettir ki toplumun yükselmesinde, refahında daima önde gider ve kendinden sonra gelecek olanlara taşıdığı bayrağı yere düşürmeden teslim eder”. 1980

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

            Ülkelerin bulundukları coğrafi konum itibarı ile komşularını seçme hakkının olmadığı biliniyor. Bu nedenle uzun erimli düşünüldüğü zaman çıkara dayalı olayların yaşanıyor olmasına karşın yine de ilişkilerin düzeltilmesi yolunda çabaların da harcandığı gerçeğini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak nerede ise bütün komşularımızla bazı sıkıntılar öne çıkarılıyor. Kıbrıs Rum kesiminin kuyruğuna takılmış olan Yunanistan ve Ermenistan’ı saman alevi gibi yanan ve hemen sonrasında içten içe yaşamayı sürgit etmek durumunda olduğumuz ülkeler olarak tanımlamak olasıdır. Emperyalist ülkelerin kuyruğuna takılmış olan adı geçen ülkeler yaptıkları çalışmalarla sürekli olarak ilişkilerde sıkıntının fitilini canlı tutmaya çalışıyorlar.

Bu ortamda Türkiye’ye karşı dışarıdan dayatılan baskıların kendileri için bir işe yaramadığı biliniyor. Benzer sıkıntının Kıbrıs uyuşmazlığının çözümü konusunda AB ile olan ilişkilerde yapılıyor olmasının da çözüm sürecini tıkadığının  unutulmaması gerekiyor. BM Genel Yazmanı Bay Antonio Guterres’in adada konuşlu Barış Gücünün görev süresinin uzatılması öncesinde Rum basınında ilginç ve düşündürücü değerlendirmelerine rastlıyoruz. 19 Haziran 2021 – 15 Aralık 2021 döneminde çözüme ilişkin olarak herhangi bir ilerlemenin yaşanmadığını belirtiyor.

“Kıbrıs’ta resmi müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ilerleme kaydedilmemesinin adada yeni gerçekler için olanak yaratmaya devam ettiğini” belirtiyor. Buna koşut Yeşil Hat Tüzüğü ilişkilerin sağlam bir zemine oturtulabilmesi için iki tarafın ekonomik olarak güçlenmesinin nedeni olabilir” uyarısında bulunuyor. “Aksi halde Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşma olasılığına ilişkin inancım düşmeye devam ediyor” değerlendirmesini yapıyor.

Buna koşut 23 Ocak 2022 tarihinde Kıbrıs’ta yapılacak olan milletvekili genel seçimi konusunda bütün partilerde çok sayıda genç adayın olduğu görülüyor. Yeni yüzleri hangi partide olurlarsa olsunlar önümüzdeki dönemde yapılacak olan müzakere sürecinde zor bir sorumluluğun beklediğinin bilinmesi gerekiyor. Ayrıca Türk lirasının durumu karşısında alınması gereken zorunlu ekonomik kararlar hepimiz için yaşamsal önemde uygulamalar olacaktır. Bu konularda bütün partilerin ve siyasilerin ortak çözümler üreterek çaba harcamalarını ve geçen dönemlerde kurulamayan ULUSAL KONSEYİ’n kurulmasını zorunlu görüyoruz.

Görünen o ki şimdilerde tek başına hükümetin kurulması zor görünüyor. Yakınımızda Kıbrıs uyuşmazlığına koşut sorunların yaşandığı İsrail ile Filistinliler arasında 8 partiye dayalı geniş tabanlı İsrail hükümeti kurularak çalışmalara başlandığını kaydetmek gerekiyor. İçlerinde Filistinli Arapların iki partisinin olduğu geniş tabanlı bir hükümetin kurulmuş olması da örnek olarak karşımızda duruyor. Her iki tarafın ortak noktada buluşuyor olmaları ve aralarındaki kavgaya son vermeleri olumlu bir yaklaşım olduğu kadar barışa da hizmet edecektir.

Gelinen noktada kurulacak olan yeni hükümetin sıkıntıları aşabilmesi için süreye gereksiniminin olduğunun da unutulmaması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin ortaklık hükümetinde olmalarının en önemli avantajı yaşamakta olduğumuz dağınıklığın ve sorumsuzluğun ortalıklardan kaldırılması olacak ve bizler de hep birlikte geleceğe daha bir güvenle bakabileceğiz.

Geleceğe ve umuda doğru yola çıkmaya hazırlanırken birbirimize gereken saygıyı da unutmamamız gerekiyor mu ne…

SEVGİ ile kalınız…

                                                                                   14 Ocak 2022 – Ankara -

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin