ÇÖZÜMÜN UZLAŞISI

PAZAR’LIK

                                    ÇÖZÜMÜN UZLAŞISI

                                                                                                    Ahmet GÖKSAN

                                                                                       ahmetgoksan4e5@gmail.com

            “Amerika’nın Kıbrıs’ın sakin havasını kimlerin fırtınaya çevirdiğini, kimlerin masum insan kanına girdiğini ve neden bu yolun yokuşu olduklarını yakinen bilmesine rağmen Amerika’da yaşayan Rumların tesiri altına girmesi, büyük bir devlet için yüzkarasıdır. Amerika’nın bugünkü yanlış ve sakat tutumu, Birleşmiş Milletlerde Birinci Cihan Savaşı’ndan sonra Cenevre’de kurulan ve sözde barışı koruyacak Cem’iyett - i Akvam durumuna gelmiş oluyor”. 1978

                                                                                                                      Dr. Fazıl KÜÇÜK

            Uzun yıllardır çözüme kavuşturulamadığı için sürgit ettirilen Kıbrıs uyuşmazlığının çözümüne ilişkin müzakere süreçleri sıklıkla tıkandığı için günümüzde de çözümsüzlüğünü koruyor. BM Genel Yazmanlarının yanlı tutumlarına koşut ortalıklara koydukları çözüm önerileri de çözümsüzlükten paylarına düşenden etkileniyorlar. Müzakere süreçlerine geçilirken Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) türküsünü çığırarak yollara düşüyorlar. Yollara düşenler uyuşmazlığın nedenlerini kendi pencerelerinden anlattıkları ve dinleyenlerin de uyuşmazlık nedenlerini sorgulamadıklarından olacak konu belirli zaman aralıklarında gündem oluyor.

Gerçek neden iki toplum arasında yaşanan olaylar nedeniyle ortalıklara çıkan karşılıklı güvensizliktir. Karşımızdakiler ufukta olası yumuşama süreçlerini fırsata çevirmek için adeta pusuda bekliyorlar. Hemen harekete geçerek bilinen beylik konuların çözümü için adada çözülebilecek konularda da dışarıdan destek arayışlarına giriyorlar. Bu yönlü çıkışların sakat düşünce yapısının ürünü olduğunun da unutulmaması gerekiyor. Bunu yaparak yanlış yolda zemin kazanmanın çözümsüzlüğün tıkanmasına neden olduğu gerçeğinin de unutulmaması gerekiyor.

Rum siyasetçiler arasında ılımlı ve mantıklı düşünmesi ile tanınan Bay Yannakis Kasulidis yeniden Dışişleri Bakanlığı’na getirildi. Göreve gelir gelmez yaptığı açıklamalarla eski söylemlerinden farklı bir çizgi izlemeye başladı ve dünya turuna çıktı. Bay Kasulidis konuşmalarında Kıbrıs Türk tarafının Ercan Havaalanını, Mağusa Limanının açılmasını ve Maraş’ın kendilerine geri verilmesi halinde bunun Rum tarafına sağlayacağı tavrın bedelinden daha fazla olacağını söylüyor. Buna karşın Kıbrıs Türk tarafının uzlaşmadan yana olmadığını ve Amerika’nın da bu önerileri desteklediğini belirtiyor.

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin