KIBRIS TÜRK HALKININ TOPLUMSAL DİRENİŞ BAYRAMINI KUTLUYORUZ

                                                                                                                                                                                    Ankara, 1 Ağustos 2022

 

KIBRIS TÜRK HALKININ TOPLUMSAL DİRENİŞ BAYRAMINI KUTLUYORUZ

Kıbrıs Türk halkı çok uzun yıllar Türklük bilinciyle inanarak verdiği kararlı varoluş mücadelesiyle kurduğu bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinde tam güvenlik içinde soykırım planları ile yaratılan tehdit ve riskler olmadan huzur içinde yaşamaktadır.

Türk halkı bugünlere zorlu ve oldukça ağır geçen varoluş mücadelesi süreçleri sonunda ulaşmıştır. Makarios-Grivas-Nikos Samsun’un yönlendirdiği EOKA’nın Türkleri imha planı, 1963 Akritas Soykırım Planı ve 1974 İphestos Planı gibi Kıbrıs’taki Türk varlığını hedef alan planlara geçit vermediği, teslim olmadığı için bugün özgür, bağımsız ve egemen bir halk olarak kendi devletinde güven içinde varlığını sürdürmektedir. 

Rum-Yunan ikilisinin emperyalist devletlerin destek ve yönlendirmesinde uygulamaya koydukları soykırım planlarının başarıya ulaşmasını Halkımızın Kahraman Direnişi ve Anavatan Türkiye’nin varlığı engellemiştir. Halkımızın başarılı Toplumsal Direnişi’nin bir sonucu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve siyasi coğrafyasını belirleyen 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile egemen bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşmuştur. Bu gerçeklerin bilinci ve idraki içinde EGEMEN BİR HALK olarak 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Bunu sağlayan temel taşlardan biri Halkımızın Toplumsal direnişinin öncü gücü Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), kahraman halkımız ve Mücahitlerimizdir.

Rum-Yunan ikilisinin, Yunan Genelkurmayı’nın örgütlediği EOKA terör örgütünün Türk halkını “İMHA” etmek ve ENOSİS’i gerçekleştirmek için başlattığı silahlı terör eylemleri ve Türk halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar, etkili savunma yapacak bir örgütlenme ihtiyacını ve zorunluluğunu yaratmıştır. TMT, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıslı Rumların Yunanistan’ın askeri desteği ile başlattığı ENOSİS mücadelesini önlemek ve EOKA’nın terör saldırılarına, katliamlarına, etnik temizlik eylemlerine karşı oluşturduğu savunma çabalarının bir ürünüdür. TMT, Kıbrıs’ta Türk kimliğini ve varlığını koruma içgüdüsünden kaynaklanan ve tamamen mukavemet amaçlı bir örgüttür.

Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü’nün ulusal direnişini ve var olma mücadelesini, EOKA, AKRİTAS ve İFESTOS terörüne, soykırım planlarına ve Rum-Yunan güçlerine karşı kurulan bir MUKAVEMET örgütüdür. Kalın çizgilerle çiziyoruz ki TMT tam anlamıyla bir mukavemet örgütü olarak Kıbrıs Türk halkını Rum-Yunan terör örgütlerinin silahlı saldırılarına karşı koruyan, Kıbrıs’ta Türk varlığının sürdürülmesinde etkin rolü olan bir örgüttür.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk Halkı’nın, Varoluş Savaşı’nın, her aşamasını ve bütününü ifade etmektedir. Kıbrıs Türkü bağımsızlık, özgürlük ve egemenliğini Varoluş Savaşı ile kazanmıştır. Bugün 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlarken Türk halkının direnişini örgütleyen Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’e, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’a, TMT’nin güçlü ve etkin bir örgüt haline getirilmesi için Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın Ankara’da TMT'nin Türkiye tarafından askeri olarak örgütlendirilmesi ve silahlandırılması için Türkiye'nin yardım ve destek isteklerini karşılayan Anavatan devlet ve hükümet yetkililerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini, TMT'yi askeri disiplin içinde yapılandırma çalışmalarını yürütme görevini etkin şekilde yerine getiren TMT’nin ilk Bayraktarı Yarbay Rıza Vuruşkan'ı, diğer ilgili bütün görevlileri ve Kıbrıs’a silah ve teçhizat gönderilmesinde, TMT mensuplarının Türkiye’de eğitilmelerinde çok büyük bir payı olan Albay İsmail Tansu’yu anarken şükranlarımızı sunarız.

Şu gerçek daima hatırlanmalıdır ki TMT’nin güçlü, askeri disiplinli, iyi eğitilmiş ve özverili milli örgütlenmesi, tehlikelerle ve yaşamsal risklerle dolu mücadelesi ve Garantör Devlet Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı Rum-Yunan ikilisinin kurduğu EOKA, AKRİTAS, İFESTOS soykırım terör Örgütlerinin Türk halkını imha ve soykırım planları hedeflerine ulaşacak, Kıbrıs Türkleri yok edilecek, Türkiye’nin jeopolitik, stratejik, milli çıkarlarının tamamı ciddi şekilde etkilenecekti.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’mızı kutladığımız bugünde, Rum Yönetiminin ve Yunanistan’ın önde gelen bütün yetkililerinin yaptıkları açıklamaları dikkate aldığımızda Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs adasını bir Helen adası haline getirme, Türk halkını Rum tahakkümü altında bir azınlık cemaati durumuna düşürme hedeflerinden asla vazgeçmedikleri görülmektedir. Bu gerçekler ışığında Kıbrıs Türk halkının DİRENİŞİ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma, egemenlik ve bağımsızlığını koruma, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün geleceğimizin kesin güvencesi olduğunu, asla vazgeçilemeyeceğini kararlılıkla savunmak zorundayız.

Kıbrıs gerçekler ve yaşanan bütün tecrübeler, Kıbrıs’ta iki ayrı bağımsız ve egemen devletin varlığı temelinde bir uzlaşmadan başka bir yol olmadığını göstermektedir. Belirtilen ve yaşanan gerçekleri daima hatırda tutarak 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı ile siyasi coğrafyasının sınırları çizilen, 15 Kasım 1983 tarihinde ilan edilen bağımsız ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk Halkının önemli ulusal bayramlarından biri olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatma, geleceği ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha güçlü ve varlığımızı kesin güvenceler altına almış bir halk olarak kıvançla, huzur ve mutluluk içinde coşkuyla kutluyoruz.

                                                                             KIBRIS  TÜRK  KÜLTÜR DERNEĞİ

                                                                        YÖNETİM KURULU

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin