Dr. Fazıl Küçük Ve Rauf R. Denktaş'ı Saygı, Özlem Ve Şükranlarımızla Anıyoruz

 

KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞ MÜCADELESİ

ÖNCÜ LİDERİ DR. FAZIL KÜÇÜK’Ü

                                                                                              KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’I

ÖLÜM YILLARINDA SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

 

Kıbrıs Türk halkının Vatanı Kıbrıs Adası’nın yönetiminin tamamen geçici olarak 1878 yılında İngiltere’ye devredilmesiyle başlayan Kıbrıs'ta sürdürdüğü var oluş mücadelesini, Rum-Yunan tarafının ENOSİS mücadelelerine karşı, varlığını, özgürlüğünü, kimliğini korumak ve İngiliz Sömürge yönetiminden haklarını hukukunu almak için son derece ağır ve acılı koşullarda sürdürmüştür.  Dünya’da yaşanan tarihi gerçekler milletlerin, halkların, toplumların tarihsel süreçlerinde “Kurtarıcıları” ve “Devlet Kurucuları” olduğunu tartışmasız ortaya koymaktadır. Kurtarıcısı ve devlet kurucusu olan milletler, halklar yok olmadan, asimile edilmeden varlıklarını ve kimliklerini sürdürme, bir vatana sahip olma, bağımsız egemen devlet kurna, geleceğinden emin, güvenlik içinde yaşama ve gelişme olanaklarına sahip olurlar. Kıbrıs Türk halkı verdiği milli var oluş savaşımıyla örnek olmuş böyle bir halktır. Kıbrıs Türk halkı bu niteliklerini Öncü Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yaşamları boyunca taviz vermeden sürdürdükleri kararlı mücadeleleri, halkıyla bütünleşmeleri, birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşma inançlarıyla kazanmıştır. 

Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, “Düşünüyorum ki benden hizmet bekleyen bir Vatan, bir Türklük vardır. Bunun vazifelerin en kutsalı olduğunu anlayarak işe koyuldum  diyerek, İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı milliyetçi ve Atatürkçü temeller üzerinde güçlü bir mücadeleyi başlattı. Başlatılan mücadelenin başarıya ulaştırılabilmesi için siyasal örgütlenmeye öncelik ve önem verdi. Siyasal örgütlenme döneminde İngiliz Sömürge Yönetimine karşı başlatılan mücadelede Dr. Fazıl Küçük,  Rauf Raif Denktaş’a Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanlığı’nı önerdi ve Denktaş milli mücadelede daha etkin görev üstlenmek için savcılık görevinden istifa ederek Federasyon Başkanlığına aday oldu. Denktaş, 27 Ekim 1957 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nun Dördüncü Olağan Genel Kurulu’nda oybirliğiyle Başkan seçilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, “Kıbrıs Türk halkının yararı uğruna her türlü fedakârlığa ve acıya katlanacağıma, gece gündüz usanmadan, yorulmadan ve yılmadan çalışacağıma söz veriyorum” diyerek göreve başladı ve yaşamı boyunca bu sözüne sadık kalarak var oluş savaşımını sonuna kadar sürdürdü.

Dr. Fazıl Küçük, “Mücadele başlarken cemaat değil aşiret idik, cemaat statüsünü kazandıktan sonra sonradır ki bize kıymet vermeye başladılar. Bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir. Beklediğimiz tek mükâfat ise vicdani bir huzurdur. 1931’de atıldığım bu mücadelede halkımın benden beklediği görevleri en dürüst bir biçimde yerine getirmenin huzuru içindeyim” de demiştir.

Dr. Fazıl Küçük, 1931 yılından itibaren başladığı Türk halkının sorunlarının çözümü uğraşılarını 1937 yılında başlayan aktif politik hayatında yoğunlaştırdı. Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının temel sorunlarının Maarif, Müftülük, Evkaf, Aile Kanunu ve Şer'iyye Mahkemeleri olduğunun bilinci içinde bu konulardaki mücadelesine ağırlık verdi. Kıbrıs Türk halkının vatan topraklarında sonsuza kadar yaşamasının ancak kendi öz kurumlarına egemen olması halinde gerçekleşeceğine inancıyla mücadele verdi. ENOSİS'i engelleyici mücadelesini sürdürürken bir yandan da Maarif, Müftülük, Evkaf, Aile Kanunu ve Şer'iyye Mahkemelerinin Türk halkına kazandırılması mücadelesini İngiliz Sömürge Yönetimine karşı sürdürdüğü mücadelesi sonucunda Liderliği döneminde bu kurumlarımızı Türk halkına devredilmesini başardı.

Yunanistan’ın desteğiyle kurulan EOKA terör örgütünün Türklere yönelik saldırılarını tırmandırdığı ve ENOSİS hamlelerini artırdığı süreçte Türk Halkı da örgütlü, disiplinli ve siyasi liderlikle uyum içerisinde çalışabilecek bir mukavemet örgütüne ihtiyaç duymuştur. Rauf R. Denktaş’ın Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini sürdürecek güçlü, disiplinli ve siyasi liderlikle uyum içerisinde çalışabilecek bir mukavemet örgütünün kuruluşunda çok önemli görevler üstlenmiştir. Rauf R. Denktaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi Kasım 1957’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nı (TMT’yi) kurdular. TMT, verdiği mücadele sonucunda Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge Yönetimi’nden Yunan’a ilhak edilmesini (ENOSİSİ) önledi, Çok ağır bedeller ödeyerek Kıbrıs’ta Türklüğe bir vatan, bir devlet, bir Cumhuriyet yaratılmasında çok etkin bir görevi başarıyla yerine getirdi.

Kıbrıs Türkleri İngiliz sömürge yönetiminde üçüncü sınıf vatandaş ve azınlık cemaati statüsünde idi. Kıbrıs Türkü, var olma mücadelesini ve direnişini kararlılıkla, inançla sürdürmüş, egemen bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kendi devletinde çağdaş, demokratik, özgür ve egemen bir halk statüsünü, verdiği varoluş mücadelesiyle kazanmıştır.

Rum-Yunan ikilisinin ana hedefi olan Kıbrıs Türkü’nün öz vatanı Kıbrıs’taki varlığına Girit Modeli ile son vermek ve Kıbrıs’ı bir Yunan Adası haline getirme mücadelesini başarısızlığa mahkûm etti.

Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS isteğine geçit vermemek için Kıbrıs Adası’nda Türk varlığını sürdürme direnişini örgütleyerek etkin şekilde başlatan, İngiliz Sömürge yönetimine karşı mücadeleyi de başlatan Dr. Fazıl Küçük’ü, vefatının 39’ncu yılında; Kıbrıs Türk halkının Mukavemetini, ırkçı EOKA terör örgütüne karşı örgütleyen, yazıları, mitingleri, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda ve dünyadaki çeşitli uluslararası örgütlerde Kıbrıs Milli Davasımızı başarıyla savunan, Meclis’te oybirliğiyle alınan kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan eden, Annan Planına karşı büyük bir mücadele veren ve başından itibaren Bağımsız Egemen devleti savunan ve bugün Türk tarafının resmi görüşü haline gelmesinde etkin sonuç alıcı direnci gösteren Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 11. yılında şükranla, özlemle ve saygıyla anıyoruz.

 Türk halkının bugünlere ulaşması, bağımsız egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tam güvenlik içinde varlığını özgür olarak sürdürmesi, Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün İngiliz Emperyalizmine ve Yunan yayılmacılığına, ENOSİS hedeflerine karşı başlattığı varoluş mücadelesi ve Rauf Raif Denktaş’ın yaşamı boyunca Mukavemetçi kimliği, siyasi, hukuki ve diplomasi yetenekleriyle sürdürdüğü başarılı mücadelesi sayesindedir.

 

Bu duygularla Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı manevi varlıkları önünde saygıyla anıyoruz. Ruhları şad dolsun.

 

                                                      KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ

                                                                                                                                           YÖNETİM KURULU

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin