20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Bugün, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğünün, egemen bağımsızlığının ve kendi öz topraklarında kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin kuruluşunu sağlayan coğrafi ve siyasi temellerini yaratan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtımızın 49. Yıldönümünde BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI’MIZI coşkuyla, gururla ve kıvançla kutluyoruz. 

            Kıbrıs Türk Halkı, Kıbrıs meselesinin başladığı kabul edilen 1878 İngiliz Sömürge Yönetimi’nden Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen sürede verdiği milli varoluş savaşımıyla Kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgür iradesiyle oluşturduğu çağdaş demokrasi anlayışına dayalı anayasal düzeninde oluşturduğu demokrasi kültürüyle, egemen devletinin anayasal organlarıyla, demokrasinin gereklerini yerine getiren Türk halkı demokratik ve çağdaş nitelikleriyle uluslararası toplumun onurlu bir üyesi olarak gelişmesini sürdürmektedir. Bu durumu sürdürülebilir nitelikleriyle sağlayan, 20 Temmuz 1974 Türk Barış Harekatı’nın yarattığı yeni dönemin değişmeyecek barış, özgürlük ve egemenlik ortamıdır.

 

Kıbrıs Meselesi/Uyuşmazlığı Türk milleti için vazgeçilemez bir MİLLİ DAVA’dır. Türk Milletinin, Kıbrıs Türk halkının milli çıkarları, Kıbrıs’ta Türk varlığının devamı, güvenliği ve geleceği, Milli Dava’nın temelini oluşturmaktadır. Bu temel, asla hafife alınamayacak stratejik ve jeopolitik öneme sahiptir.

20 Temmuz Türk Barış Harekatı Milli Davanın bir gereği olarak yerine getirilmiş ve Kıbrıs Türk Halkı için yepyeni bir dönemi başlatmıştır. Bu dönemin çok önemli sonuçlarından biri Kıbrıs Adası’nın bir Yunan toprağı olmasını, Türk halkının “İMHA” edilmesini önlemesi ve Kıbrıs’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi şeklinde egemen iki devletli bir yapının oluşmasını sağlamış olmasıdır. Ada’da oluşan bu egemen iki devletli yapı ile Kıbrıs Türk Halkının, yeniden doğduğu, özgürlüğe, can güvenliğine, Anavatanı Türkiye’nin geleceğini garantileyen siyasi coğrafyasını ve egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlamıştır. Eğer 20 Temmuz 1974 Türk Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta egemen, özgür, barış ve mutlak güven ortamında yaşayan Kıbrıs Türk halkı olmayacak ve uluslararası antlaşmalarla Türkiye’nin ada üzerinde elde ettiği hak ve statüleri kaybolacaktı. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1830 yılında bağımsızlığını alan ve egemen bir devlet olarak uluslararası toplumun bir üyesi haline getirildiğinden beri Yunanistan’ın, Megali İdea temelli yayılmacı politikasının ana hedeflerinden biri olan Kıbrıs’ı Yunan toprağı haline getirme mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdürdüğü gerçeği unutulmamalıdır. Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs’ı bir Yunan toprağı yapma hedefinden vazgeçmemiş ve asla vazgeçmeyecektir. Bunun en güçlü kanıtlarından biri AKRİTAS Soykırım Planı ile 21 Aralık 1963 yılında ENOSİS hedefine ulaşamayan Yunanistan’ın ve Rumların 15 Temmuz 1974 Faşist darbesi ile uyguladıkları yeni planlarıdır. Bu Plan İPESTOS Planıdır. Yunanlı subayların komutasındaki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) 3. Yüksek Taktik Komutanlığı tarafından AKRİTAS PLANI’NIN devamı niteliğinde olan IFESTOS PLANI hazırlanarak 15 Temmuz 1974 tarihinde uygulamaya konmuştur. İFESTOS Planı da nitelikleri, ana hedefleri ve özü itibarıyla AKRİTAS Planı gibi bir soykırım ve etnik temizlik planıdır ve hedefi Türk halkını, evlerindeki evcil hayvanları dâhil olmak üzere tamamen yok etmek ve Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmekti.  Bunu önleyen Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Kıbrıs Türk Halkıdır.

 

Türkiye, Garanti Antlaşması’nda öngörülen hak ve yetkilerini her şeyi göze alarak kullandı ve uluslararası Kıbrıs Antlaşmalarının tanıdığı ahdi yükümlülüklerini yerine getirdi ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtını gerçekleştirdi, ENOSİS’İ ve Türk halkının soykırımını önledi, Kıbrıs’ta nüfus bakımından homejen iki ayrı egemen devletli yapının siyasi, hukuki ve coğrafi temellerini oluşturdu.

 

Kıbrıs Adası’nda en akılcı, yaşayabilir ve sürdürülebilir bir uzlaşma, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’nın oluşturduğu temeller üzerinde, Kıbrıs gerçeklerine uygun devletlerarası uluslararası bir antlaşma ile sağlanabilir. Kıbrıs’ta iki egemen halk, bu iki halkın self-determinasyon haklarını kullanarak kurdukları iki bağımsız egemen devletin varlığı, Kıbrıs’ta ve bölgede var olan stratejik-jeopolitik dengeler Kıbrıs gerçeklerinin temel öğeleridir. Bu öğeler dolayısıyla Kıbrıs’ta görmezden gelinemeyecek ve yok sayılamayacak uzlaşma gerçeği İKİ EGEMEN BAĞIMSIZ DEVLETİN yan yana iyi komşuluk ve işbirliği içinde yaşamalarını sağlayacak tek seçenek, uluslararası antlaşmadır. 

 

Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatına, Mücahitlerimize, Gazilerimize şükranlarımızı sunar Şehitlerimize Allah’tan Rahmet dileriz.

 

                                                          KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ

                                                                     YÖNETİM KURULU

 

Sayfamızı Paylaşın: