Bera-yı Kaygusuz Abdal -Aşık Kenzi

Dâd erer senden dile ben dâde geldim Kaygısız
Hâlimi birbir sana ifâde geldim Kaygısız.
Bâb-ı lutfundan senin mümkin midir kat'-ı umud
Mücrimem, hicran ile ber-bâde geldim Kaygısız.
Her ne denlü var ise ger bende benlikden eser
Fariğ oldum cümleden üftâde geldim Kaygısız.
Sen ki Mısrm şâhısın hem 'âlemin sultânısın
Bendeyim fermanına irşâde geldim Kaygısız.
Zahir ü bâtında hakkaa erlerin ser-tâcısın
Cümle eşya kânısın imdâde geldim Kaygısız.
Keşkülün dünyâyı tutdû Nîl ü deryalar gibi
Bunca miskinler doyurdun âhe geldim Kaygısız.
Heb hebâye gitdi 'ömrüm çerh-i keç-rev içre âh
Dil harâb oldum meded bünyâde geldim Kaygısız.
Post-nişînindir senin Selim Dede mürşîd-i pîr
Reh-nümâ olsun bana dil-şâde geldim Kaygısız.
Kenziyem her subh u şam isminle gönlüm eylerim
Gülşeninde bülbülem, feryâde geldim Kaygısız
 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin