Kıbrıs Deyişleri

Ha deme han kapusu
Hacı ağa kesildi
Hacısına da nalet, hocasına da
Haddi hududu yog
Haddini bilmezin biri
Hak yerini bulsun
Hakkı yerde galmaz
Hakkını helal etmez
Halden annar
Hali vagdı yerinde
Ham hum şorolop
Haman bohçasına döndü
Hangi daşı galdırsan altındadır
Hapı yuttu
Har vurur harman savurur
Haraca kesdi milleti
Haram olsun
Hasda düşeğinde yatır
Hasdayım hasda, çorva bragmam tasda
Hatır ellidir
Hatır için
Hava duttu geni
Havada bulut
Havadan nem kapar
Hay huydur işi gücü
Hazır cevab
Hazırlob arar
Helal süt emdi
Hellimilan hıyar, ne güzel uyar
Hem kel, hem fodul
Hem suçlu hem güçlü
Hem ziyaret him ticaret
Hepsine şapur şupur, bize yarabbi şükür
Her biri bir yana çeker
Her boyaya girer
Her enişin bir yokuşu
Her gürdüğün sakallı buban değil
Her havadan çalar
Her işde bir hayır var
Her işe burnunu sokar
Her işin başı eylig (sağlıg)
Her kafadan bir ses çıkar
Her daragda bezi var 
İçgüveyisinden hallice
içeri goymak
İçdikleri su ayrı gitmez
İçi beni yakdı, dışı seni
İçini dışına çevirdi
İçinden pazarlıg
İçmeden sarfoş oldu
İfrit oldu
İğne atsan yere düşmez
İğne ile guyu gazar
İhdimaldir padişahım
İhdiyarlıg masgaralıg
İki ayağı bir babuca girdi
İki cambaz bir ipde oynamaz
İki dirhem bir çekirdeg
İki elim yakanda olsun
İki eli ganda olsa
İki elimilan gazandım
İki eliylan bir ….ni doğruldamaz
İki gözü iki çeşme
İki gözünü bir deligden çıkaracam
İki iki daha dörd eder
İkı ucunu bir araya getiremedi
İki yüzlünün biri
İkisi bir yasdıgda gocasın
ilk gözünün ağrısı
İmanını gevretmek
İnadı dutunca gebertsen nafile
İncir çekirdeğini doldurmaz
İncir ipi gibi uzadı
İngsan ingsanın şeytanıdır
İp isdedi asılsın
İpe sapa gelmez
İpe selam verir yedi defa sahatta
İpila çeker
İpiyla guya enilmez 
Pire gibi seker
Pire için yorgan yakar
Popaz gollifası değil
Postekisini sökecem
Posdu zor gurtardı
Pusulayı şaşırdı
Püsgüllü bela 
Gabag kafalı
Gabag kimin kafasında patlayacag
Gan ter içinde galdı
Gannı bıçaklı olmag
Garı aldım goca değil
Garib guş gibi
Garşı çıkmak
Gavur inadı duttu
Gavurun yapmadığını yapdı
Gaynat da suyunu iç
Gazanda gaynasın
Geç olsun da güç olmasın
Gece sekiz, gündüz dokuz 
Kabag çiçeği gibi açıldı.
Kabag keser
Kabagcı Mustafa
Kabul olmayacak duaya amin demem
Kaça kaça bir hal oldu
Kaçacag delik arar
Kaçak Ali
Kaderinde varıdı
Kaderine küs
Kadınlar hamamına döndü
Kadir gecesi doğdu
Kafa isder dayansın
Kafaya çegdi
Kafa kafaya verdiler
Kafası gızdı
Kafası lokuldu
Kafasını gıracam
Kan ayaglı
Kan gövdeyi götürür
Kan gırmızı
Kan ter içinde galdı
Kambersiz düğün olmaz
Kapalı kutu
Kapıdan govsan pencereden gelir
Kapmasıyla gaçması bir oldu
Kara yazılı
Karabatag gibi bir ondadır bir bunda
Karadenizde gemileri battı sanki
Karagöz gibi oldu
Karannıgda zeytin silker
Kardaş payı
Karınca yok olacağında ganatlanır 
Ödü kopar
Ödü patladı
Ofgeylan gakan ziyanılan oturur
Öküz altında buzağı arar
Öküz gibi garardı
Öküz gibi şişdi
Öküz öldü, ortaglıg bozuldu
Ölenilan ölünmez
Olmeg var dönmeg yog
Ölümü göze aldı
Ölümlerden ölüm beğen
Ölür mün öldürür mün?
Öngüne ardına bagmaz
Önünden ısırır ardından teper
Öp babanın elini 
Laf ebesi
Laf lafı açar
Lafı ağzında galdı
Lafı ağzından aldı
Lafınan peynir gemisi yörümez
Lamı cimi yog
Leb demeden leblebiyi ağnar
Leymon gibi sarardı
Lokman hekim gelse çare bulunmaz. 
Yabana atma
Yağlı müşderi
Yağma Hasan’ın böreği
Yağma yok
Yağmanın kökü gurudu
Yağmır gibi gurşun yağar
Yahudi pazarlığı
Yalancı dünya
Yalancı pehlivan
Yalınayak başı gabak
Yama yama üsdüne
Yan gözüla bakmak
Yan geldi yattı
Yannış geldi Hoca efendi
Yannış kapu çaldın
Yaradana gurban olayım
Yarası olan gocunur
Yarasına duz biber egdi
Yarım elma gönül alma
Yaş tahdaya basmaz
Yaşı benzemesin
Yaşı ne başı ne?
Yatağın etti geni
Yaz boz tahdası
Yazıklar olsun
Yazılan bozulmaz
Yedi iklim dört bucag
Yelkenneri endirdi
Yem borusu
Yemeyen yerini gaşınır
Yemin etsem başım ağrımaz
Yer yarıldı da girdi içine
Yerden yere vurdu
Yere bakan yürek yakan
Yeri yurdu belli değil
Yerli yersiz laf eder
Yerila bir etti
Yerinde yeller eser
Yetmiş iki dereden su getirirdi
Yıldızları uymadı
Yog bahasına
Yol göründü
Yoluyla yordamıyla
Yufga yürekli
Yumurta satsa içinden sarısı çıkmaz
Yumurtadan çıkmadan
Yumuşak başlı
Yüksekden atar
Yükseklerden uçar
Yükünü aldı
Yüreği bal vermez
Yüreğinin başı ağrıdı
Yüreğine su serpildi
Yüreğinin yağı eridi.
Yüz yüze gelemez
Yüz göz etmek
Yüzü beş garış aşağda
Yüzünden düşen bing parça olur
Yüzüne güler, bıyığına osurur
Yüzüne gözüne benzetti
Yüzünü asdı
Yüzünün garası galdı
Yüzüsuyu hürmetine 
Uçan guşa borcu var
Uçan guşdan medet bekler
Utanan aç galır
Utanırsan yüzüne galbur goy
Uyuz gibi gaşınır
Uzun lafın kısası
Uzun uzadıya 
Ta çıksın eşek dama
Taban tabana zıt
Tahdalı köyü boyladı
Talihim olsaydı…
Talimli maymun gibi
Tamamı tamamına
Tam takır
Tası darağı topladı
Tavşan gibi uyur
Tavug garanlığına oğradı
Tavuklar yatmadan yatır
Tazıya dut der, tavşana da gaç
Temcit pilavına döndü
Tikenni leymon vitsası ki yakışır!
Tok açın halinden bilmez
Topal eşek gibi
Topu attı
Turnayı gözünden vurdu
Tuzlayayım da kokma
Tükürdüğünü yalamaz
Tüy gibi hafif. 
Sabah ola hayır ola
Sabır daşı olsa çatlardı
Sabun köpüğü gibi oturdu
Saç baş garmagarış
Saç saça baş başa 
Üstüne toz gondurmaz
Üstüne vazife değil
Üsdünkörü geçişdirdi.
Sağ gözünden sol gözüne emniyeti yog
Sağdış girdi
Sağı solu belli değil
Saman altından su yörüdür
Saman gibi
Saman üsdünde gazzıg
Sana zahmet bana golaylıg
Sankim da caminin malından yer
Sarı çizmeli Mehmel Ağa
Sarı çiyan
Sabebolan Allah’dan bulsun
Selamı sabahı kesdi
Sen bilirsan bir iki, ben bilirim oniki
Sen giderken ben gelirdim
Sen sağ ben selamet
Seninki can da benimki patlıcan
Sesi sık(t)ma görmedi
Sıcağı sıcağına
Sıçan deliği bing lira
Sıfır sıfır elde hiç
Sırra gadem
Sıçdı da suvadı
Sildi da süpürdü
Sinek avlar
Sinek da güçügdür ama mide bulandırır
Soluk soluğa galdı
Sora sora İstambol’a giden
Soydu da suğana çevirdi
Soyu sopu belli değil
Söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
Söz gelişi
Söz kesdiler
Sözüm ona
Sözüne söz, arşınına bez
Sözüne, yoksa gözüme?
Sözünü da balılan keserim
Su başından kesilir
Su gibi akar
Su gibi aziz ol
Sus pus oldu
Suya çekdi
Suyu gızdı
Suyuna gitmeli
Südü bozug
Süt dökmüş kedi gibi
Süt liman Vartayı atlattı
Vasiyetim olsun
Vay başıma gelenner
Vebali boynuna
Ver Allah’ım ver
Ver yansın..
Veresiye vere vere …
Verilmiş sadakası varıdı
Vidaları gevşedi
Voyvoda kesildi
Vur dediysek öldür demedik
Vur gene da bizim köylü değil
Vur patlasın çal oynasın 
Zahmet olmassa
Zaman öyle getirdi
Zarar ziyan kesdirecek
Zehirdir zemberek
Zehir zıkkım olsun
Zerdaliden düdügdür işi
Zır delinin biridir
Zır deli, zirzop deli
Zihni açıkdır
Zilzurna sarfoş
Zora gelmez
Zorulan değil zarılan 
 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin