Kıbrıs Atasözleri

Acele işe şeytan garışır
Acı patlıcanı gırağı yagmaz
Aç ayı oynamaz
Adam olacag çocuk bokundan bellidir
Adam    gıtlığında    keçiye    Abdurrahman Çelebi deUer
Adamın arkasına vurmuşlar, “ah arkam!” demiş.
Adı böyüg, götü govug
Adı çıgdı dokuza, enmez sekize
Ag agca gara gün içindir
Ağaç yaşıkan eğilir
Ağır daş köşe daşı olur
Ağır daş yerinden oynamaz
Ağlamayan çocuğa meme vermezler (yogdur)
Ağlarsa anam ağlar, gusuru yalan ağlar
Ağnayana sivri sineg saz, ağnamayana davul zurna az
Ağustozun yarısı yaz yarısı gış
Akacag gan damarda durmaz
Akan su pislig dutmaz (Akan su mundar olmaz)
Akıl akıldan üsdündür
Akıl yaşda değil başdadır
Akılları pazara çıkarmışlar! herkes gendi ninkini beğenmiş
Akıllı adama kırk gün deli demişler, kırk birinci gün deli olmuş
Akılsız başın cezasını ayaklar çeker
Akrab etmez akrabanın akrabaya ettiğini
Alacaglıyı gören yolunu değiştirir
Alan da pişman satan da (almayan da)
Alışmış gudurmuşdan beterdir
Allah gardaşı gardaş yarattı, kesesini ayrı
Allah iki kapu körlemez, bir kapu körler
Allah peksimetleri dişsizlere verir
Allah, derdi sevdiği gula verir
Allah’dan eylik,  (İngilizden)  hükümetten aylık
Allah’dan ümit kesilmez
Allah’ı dutan mahrım galmaz
Allah’ın öldürmediğini gullar öldürmez
Allah’ın selamı paraylan oldu
Altın yere düşmeylan gıymetinden gaybetmez
Aman deyene el gakmaz
Ana gibi yar, vatan gibi dayar olmaz
Ana ölürsa çocuk ovada, buba olursa yu vada galır
Anasına bag gızını al kenarına bag bezini al
Arabın aglı incir çekirdeğini doldurmaz
Arayan mevlasını da bulur, belasını da
Armud biş, ağzıma düş
Arsıza yüz verme, asdar da isder
At binenidir, gılıç guşananın
Ata semer yakışmaz
Ateş düşdüğü yeri yakar
Ateş olmayan (yanmayan) yerden duman çıkmaz
Atı alan Ûsgüdar’ı geçdi
Ava giden avlanır
Avaracı popaz sağları da gömer
Ayağını yorganına göre uzat
Aynaya ne yüz gösderirsan onu görün
Ayranı yog içmeye, atınan gider sıçmaya
Az tamah çok ziyan getirir
Aza ganaat etmeyen çoğu da gaybeder   
Bakarsan bağ olur, bakmassan dağ olur
Bakmaylan olsaydı, köpek gasap olurdu
Balı dutan barmag yalar
Balıg başdan kokar
Baş nere gidersa, ayaglar da o yana gider
Baş ol da isdersa suğan (köpek) başı ol
Başgasının ipiyla guya enilmez
Başı ağrıyan hekime gider
Bayramdan soora bayramın mubarek (mübarek) olsun
Beleş sirke baldan datlıdır
Ben derim gene bayram hafdası o der bana mangal tahdası
Ben ona hadımım derim, o bana “kaç çocuğun var?” der.
Beni sokmayan yilan bing yaşasın
Besle gargayı oysun gözünü
Beyazın adı var, esmerin dadı var
Bilmediği beş vakıt namaz, onu da şeytan gomaz
Bilmemeg ayıp değil, sormamag ayıp
Bir acı gavenin kırd sene hatırı vardır
Bir atıldın çekirge, iki atıldın çekirge…
Bir elin şamatası duyulmaz
Bir evde iki gız, biri çuvaldırz, biri biz.
Bir fese iki kafa sıymaz
Bir koltuğa iki karpuz sıymaz
Bir nüsübetin dokuz köve zararı tokunur
Biri yer, bin bakar, gıyamet ondan kopar
Birinin adı çıkacağına canı çıksın
Birligden dirlig olur
Bizden çıkdı buz gibi, brak erisin duz gibi
Bok yedi da bohura (Abohor’a) gitti
Boş çuval dig durmaz
Boş duranı Allah sevmez
Boynuz gulagları geçer
Böyüg başın belası da böyüg olur
Böyüg gemi böyüg furtuna
Böyüg lokma ye, böyüg laf söyleme
Böyünkü yumurta yarınki tavuu deyer
Böyünün işini yarına bragma
Bu gemi bu yükü çekmez
Budundan kes da ye başgasına (gasaba) minnet etme
Bülbülü altın kafese goymuşlar “ah vatanım” demiş
Bülbülün çekdiği dilinin belasıdır                                                                                                                              
Büyüglenme padişahım senden büyük Allah var.
Büyük balıg güçüg balığı yutar
Çabuk hırsız ev sahibini basdırır
Çam sakızı çoban armağanı
Çın çın eden nalçadır, iş bitiren agcadır
Çifde maksıl alan çifde yatakda yatır
Çirkefe daş atma üsdüne sıçrar
Çivi çiviyi söker
Çocuğun yediği helal, geydiği haram
Çocuk düşe gaka böyür
Çoğa tamah eden azı da gaybeder
Çok duy da az inan
Çok koşduran tez yorulur
Çok naz aşık usandırır
Çok okuyan değil çok gezen bilir
Çok ören köpekden gorkma
Çürük arpa, sağlam ata zarar vermez.                                                                                                                           
Dağ dağa kavuşmaz, insan insana gavuşur
Dağdan geldi bağdakını govsun
Dağdan geldi dağ adamı, govmak isder sağ adamı (hasda eder sağ adamı)
Dam üsdünde saksağan, vur beline gazmayı
Damlaya damlaya göl olur, damlacıgdan sel olur
Daş yerinde ağırdır
Daşıma suyunan değirmen dönmez
Datlı dil ilanı deliğinden çıkarır
Davedsiz düğüne köpekler gider.  (Davet siz köpeğin düğünde ne işi var.?)
Davul da dengi dengiylan der
Davulun sesi uzakdan hoş gelir
Dayag cennedden çıgmadır
De bana arkadaşını, söyleyim sana ne mal olduğunu
Deliye hergün bayram
Deliye iş buyur arkasından da sen git
Deliye kapuyu kapat dediler, aldı omuzu na da gitti
Demir sıcağkan dövülür
Denizde gum   ….’da   para; çıra yak da metellik ara
Denize düşen yilana sarılır
Densizin haggından imansız gelir
Derd söylemeylan tükenmez
Derdini söylemeyen derman bulamaz
Dere her zaman kütük getirmez
Dereye giren ıslanır da çıkar
Dervişin figri neyisa, zigri da odur
Deveye ot lazımsa, boyunu uzatsın
Dibsiz kiler hoş ambar. Ölç babam ölç
Dilin kemiği yog, ama kemig gırar
Dimyad’a pirince giderkana evdeki bulgurdan olduk
Doğru söyleyeni dokuz kövden govallar.
Domuzun guyruğunu kırk sene menge neye goymuşlar, gene doğrulmamış.
Dosd acı söyler
Dosd ağladır, düşman güldürür
Dosd başa düşman ayağa bakar
Dosd gara günde belli olur
Dörd eden derd eder
Dörd göz bir evlad içindir
Durgun sular derin olur
Düngürcülüğe giden, boglu babuc da yalar
Düşenin dosdu olmaz
Düşmez gakmaz bir Allah.                                                                                                                                   
İğneyi gendine batır, çuvaldızı başgasınaİhdiyar lafı yabana atılmaz
İki cambaz bir ibde oynamaz
İki çıplak bir hamama gelişir(yakışır)
İki dilber biri birine benzer
İki göngül bir olunca samanlık seyran olur
İki su bir ekmeg yerine geçer                                                                                                                        
İlan ilancıg doğurur, gurkudacıg değil
İlanı başı yeyinca yola çıkarda sürünür
İlanın başını güçüğkana ezmeli
İmamı bulmuşukan, nikahı da gıyalım
İmanılan para kimdedir belli değil
İnsaf da dinin yarısıdır        
İnsan deli olmadan veli olmaz
İnsan tokuşacağı daşı bilse eğilir da galdırır
İnsanın adı çıkacağına gözü (canı) çıgsın
İsdeyenin yüzü bir gara, vermeyenin iki
İşden artmaz, dişden artar
İşediğin yeri başkasına gösderme, soora gidip sıçar
İşine gelmeyinca, yemeyen yeri gaşınır
İşlenmiş goyunun südü datlı olur
İşleyen demir paslanmaz (Parlak olur, ışıldar)                                                                                                                              
Kapuyu gırar odun, halayığı … kadın, yaparım ben bu işin üsdesinden gelirim.
Karpuz yata yata böyür
Kedi gördü kıçında bir yüzük (sıyrık) da “amma yara!” dedi
Kedi yetişmediği ciyere pis der
Kel başa şimşir darak
Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur
Kelin dırnağı olsa gendi kelini gaşır
Kesgin sirke gendi gabına zarar verir
Kılavuzu garga olanın burnu bogdan gakmaz
Kır atın yanında duran ya huyundan alır ya tüyünden.
Kırg dervişig, birbirimizi bilmişig
Kırkdan soora azanı teneşir paklar
Kırkdan soora bayram olmaz
Kimin arabasına binersak onun türküsünü söylerik.
Kimse kimsenin kısmetini yeyemez.
Korkmuş ete sineg gurt atar
Köpek bok yemeylan,deniz mundarolmaz
Köpek yediği yerde örer
Köpeklerin duası gabul olsa, gökden kemik yağardı.
Köprüden geçene gadar ayıya dayı deller
Körkak bezirgan ne kar eder ne ziyan
Kötülüg yapanın yanına galır
Köyü buldu köpeksiz, çıgdı yola (da gezer) deyneksiz.                                                                                                                           
Mal canın yongasıdır
Mal parası,   mülk  parası, haniya bunun sorası?
Mandarada olag doğsa, ovada otu biter
Merdeven basamag basamag.
Minareyi çalacak olan gılıfınıda hazırlar
Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer
Mühür kimdeyse Seleyman odur.                                                                                                                            
Müslümanın aglı başına bir sıcarkan gelir, bir da gakarkan.
Ne ekersan onu biçen
Ne verirsan elinilan, o gidecek senininlan
Ne yapayım Allah’a don geydirdi fellah’a
Ne yavaş ol basıl, ne azgın ol asıl
Nerde varısa bir bodur, Allah’ın gazzebi odur
Nere gitsen okka dörtyüz dirhem                                                                                                                                                                                                              
Oğlan dayıya çeker gız da halaya
Olan oldu, torba doldu
Oldu olacag, gırıldı nacag.
Onnarın bildiği kantar, şindi suan dartar
Osurmassan kokusu çıgmaz
Oynamayacag gelinin yer dar olur.
Ödünç yeyen tabacasından yer.
Öfgeylan gakan, ziyanılan oturur
Öküz öldü, ortalıg bozuldu
Ölenner geri gelmez
Ölum, ölüm ardına olmaz
Ölüm hak, miras helal
Öyle baş öyle turaş
Özürü gabahatından böyüg.                                                                                                             
Para her kapuyu açar
Para parayı getirir
Param rezil, canım aziz
Parayı veren düdüğü çalar
Paraylan değil, sıraylan
Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir
Pilavdan dönenin gaşığı kırılsın
Popaz çok bulunca daşaklarını da suvar.                                                                                                                         
S…  de bir parça nor gördü da götünü Cikkonun mandrası zanetti.
Sabreden derviş muradına ermiş
Sabreden döş yer, sabretmeyen leş yer
Sabrınan gorug helva olur
Sagla samanı gelir zamanı.(Sattım samanı, ettim bu hanı).
Saglam ata çürük arpa zarar vermez
Salla külahı, ye pilavı
Saman için için yanar
Sanat altın belezigdir
Seftah senden, bereket Allah’dan
Sıçanın sidiğinden denize ne fayda?
Sışdı Cafer bez getirir, eylendirme tez getir.
Son pişmannıg fayda vermez (para etmez)
Sona galan dona galır
Soyundan çekmeyen soysuz olur
Söz büyüğün su küçüğün
Söz vermeg göt vermeğe bengzemez
Sözüne söz, arşınına bez
Su içerken, ilana bile incitmezler
Su uyur düşman uyumaz
Suğanın acısını  yeyen bilmez doğrayan bilir
Suyu başdan keseller
Südden ağzı yanan yoğurda üfürür da yer.
Sürüden ayrılanı gurd yer.                                                                                                                   
Tauğum güzel olsun da doğurmasınTauşan dağa küsdü, dağın haberi yog
Tauşan tepse annından,  başgasından medet umar
Tauşanı enişde kesince alinzavra da yapar yapacağını
Taze pakla yemeyenin garnı ağrımaz
Teggeyi begleyen çorbayı içer
Tekerleği yağlamassan dönmez
Temizlig imandan gelir
Temizlig yarı zenginnigdir
Tencere tekerlendi da kapağını buldu
Tilkinin   dönüp   dolaşacağı yer kürgcü dügganıdır.
Tilkiyi deliği sıymaz, guyruğuna da gabak bağlar.
Tok açın halinden bilmez (ağnamaz)
Toz dumanda ferman okunmaz.                                                                                                     
Ucuz etin yahnisi datsız olur
Ummadığın daş, baş yarar
Unumu eledim, eleğimi asdım
Urubaları bir sıçan yer da bütün sıçannar gabahat bulur                                                                    
Üzüm üzüme bakarag gararır
Üzümü çok olan yere sepedi ufag getir
Üzümü ye da bağzını sorma                                                                                                       
Vakitsiz öten horozun kafasını keseller
Veresiye içen iki defa sarfoş olur
Vermeyinca Mabut, ne yapsın Mahmud?                                                                                     
Ya bu deveyi güdmeli, ya bu diyardan gitmeli.
Ya devlet başa, ya guzgun leşe
Yabancının malı datlı olur
Yahudi züğürdeyinca esgi defder garış dırır
Yalancının mumu yadsıya gadar yanar
Yananı Allah görür
Yarı dogdor insanı candan, yarı imam dinden imandan ede                                                      
Zararın neresinden dönersenkardır.   
Zengin geyer güle güle deller, fakir geyer nerde buldun deler                                                            
Zengin olmag isdersan, ya zengin yanına, ya deniz yanına.                                                      
Zenginin göynü olana gadar fukarenın canı çıkar (Gübeği düşer)                                            
Zenginin malı züğürdün çengesini yorar                                                                                 
 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin