Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı ve Rauf R. Denktaş

 
Hasan İkizer
   

      Hasan İkizer

 Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi yayını olarak yayımlanan adı geçen eser üç General tarafından kaleme alınmıştır. E. Korgeneral Fuat AVCI, E. Tümgeneral Zekai DOĞANAY ve E.Tümgeneral Ali Fikret ATUN. Generallerden Ali Fikret ATUN’un özelliği Kıbrıslı olması ve Erenköy çarpışmalarına gönüllü genç bir subay iken katılmış bulunmasıdır. 

    Kitabın önsözü Fuat AVCI, Editörü ise Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ tarafından yazılmıştır. On bölümden ibaret olan kitap ekler ve yararlanılan kaynaklarla birlikte 431 sayfayı bulmaktadır. 

    Kitabın içinde renkli ve siyah beyaz fotoğraflar, çizimler, krokiler ve renkli Kıbrıs Haritası ile Atatürk’ün fotoğrafı yer almaktadır. Ayrıca KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif DENKTAŞ, yazarların renkli fotoğrafları ve kısa özgeçmişleri, Kıbrıs Bayraktarı Kenan ÇOYGUN Paşa ve Türk Mukavemet Teşkilâtı’nın Başkanı Ali Rıza VURUŞKAN’ın resmi, 1964 Kıbrıs Hava Harekâtı’nda şehit düşen Hv.Plt.Yzb. Cengiz TOPEL’in fotoğrafları bulunmaktadır. Kitabın ön kapağında Rauf R. DENKTAŞ’ın gülümserken çekilen en güzel fotoğraflarından biri görülmektedir. 

    Geniş bir bakış açısından kaleme alınan yapıt, ta eskilerden yakın zamanlara gelene kadar Kıbrıs, çok yönlü ve detaylı olarak ele alınıp incelenmiş, yapılması gerekenler, dikkate alınması belirtilen sorunlar, anlaşmazlıklar uyuşmazlıklar üzerinde durularak çok önemli konular dile getirilmektedir. 

    Kıbrıs üzerinde her iki halkın da söz sahibi olarak, yaşamlarını barış, özgürlük, mutluluk içinde birlikte, olmadığı taktirde ayrı ayrı, yan yana da sürdürmeleri, Kıbrıs uyuşmazlığının çoğunluk, azınlık statüsünden uzakta olarak da iki ayrı devlet şeklinde kuzey kesiminde Türkler, güneyde de Rumların yaşama hakları olduğuna dikkat çekilmektedir. 

    Rauf Denktaş’la Kleridis arasında yapılan nüfus değişimi ile güneydeki Türkler kuzeye Tük kesimine, kuzeydeki Rumlarda güneye Rum kesimine geçmişler böylece, nüfus değişimi sağlanmış ve bir anlaşmayla nüfus sorunu çözülmüştür. 

    Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı İngiliz Generali Peter YOUNG’un 1963’te yeşil kalemle harita üzerinde çizmiş olduğu hat “Yeşil Hat” olarak Lefkoşe ikiye ayrılmış, Ada da hudut olarak kabul edilmiştir. Bu hatla kuzey kesiminde Türkler, güney de ise Rumlar olarak ada böylece ikiye ayrılmış bulunmaktadır.

    Adı geçen yapıtın sadece Türkiye’de ve Kıbrıs’ta değil, İngiltere, ABD ve diğer ülkelere de ulaştırılması, özellikle de Kuzey Kıbrıs’ta her Türk ailesinin evinde mutlaka bulundurulması gereğine inanıyorum. Büyük bir boşluğu dolduracağına inandığım kitabın yazarlarını başarılı çalışmalarından ötürü kutlar, herkesin yararlanacağı önemli bir yapıt olarak boşluğu dolduracağına canı gönülden katılır, emeği geçenlere sevgi ve saygılarımı sunarım.

Hasan İKİZER
hasan_ikizer@hotmail.com

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin