Dr. Ahmet Zeki Bulunç

Dr. Ahmet Zeki Bulunç

Ahmet Zeki Bulunç

Genel Başkan

Lefkoşa’da 5 Ağustos 1945 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Kıbrıs’ta, Yüksek Öğrenimini Türkiye’de yaptı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra KKTC Maliye Bakanlığı’nda Bütçe Kontrolörü olarak kamu görevine başladı. İtalya’da ISVE Kalkınma Enstitüsü’nde ve ABD’de Boston Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, Türkiye’de Uludağ Üniversitesi’nde Doktora eğitimini tamamladı ve İktisat Ana Bilim Dalı’nda Doktor Unvanını kazandı.

Kamu görevi süresinde T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda “Personel Değişim Programı”na katıldı, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü’nde Planlama Uzmanı, Kıdemli Planlama Uzmanı, İktisadi Planlama Daire Başkanı ve Müsteşar görevlerini ifa etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası İdare Meclisi Başkanlığı, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Lefke Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürüttü. Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği Başkanı ve KT Amme Memurları Sendikası Genel Sekreteri görevlerini uzun yıllar yürüttü.

KKTC Ankara Büyükelçisi olarak beş yıl süre ile görev yaptı.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide, gazetede ve Anonim Kitaplarda, özellikle Kıbrıs Uyuşmazlığı konusunda makaleleri yayınlandı, konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı, yazılı tebliğler sundu.

Başkent Üniversitesi’nde İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak dokuz yıldan beri görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır