Dr. Fazıl Küçük Ve Rauf R. Denktaş'ı Saygı, Özlem Ve Şükranlarımızla Anıyoruz

KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞ SAVAŞININ ÖNCÜ LİDERİ DR. FAZIL KÜÇÜK’Ü VEFATININ OTUZ DÖRDÜNCÜ, KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ’I VEFATININ ALTINCI YILINDA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLARIMIZLA ANIYORUZ

Kıbrıs Türk halkı uzun ve oldukça zor bir mücadele sonucunda bağımsız, özgür ve güvenlik içinde geleceğinden emin, güvencesi tam, egemen bir halk olarak kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde varlığını sürdürmektedir. Yaşanmış tarihi geçmişi ve siyasal tarihi bu günlere, mücadeleyi başlatan, aydınlanma, özgürlük ve bağımsızlık yolunu açan liderlerine inanarak, güvenerek birlikte yürüttükleri özverili mücadelelerin, geleceği örgütleyen stratejilerin ve uygulanan politikaların sağladığı zaferler sonucunda ulaşmıştır.

Türk halkının öncü lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını sağlayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, varoluş, bağımsızlık ve özgürlük savaşımızın temel mihenk taşlarıdır. Liderimiz Kıbrıs’ta Türk varlığının korunmasının, Milli mücadelemizin başarıya ulaşmasının, Türk halkının egemen, özgür ve bağımsız bir halk olarak güvenlik içinde yaşamasının tek ve şaşmaz yolunun Türkiye ve Türkiye’nin ada üzerindeki tarihsel ve coğrafi haklarının korunmasına bağlı olduğunu tespit etmişler, kararlılıkla, inançla ve güvenle bunun mücadelesini vermişlerdir. Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının olamayacağı doğru ve gerçekçi tespiti ile başlatılan ve sürdürülen var olma mücadelemizle ulaştığımız bağımsızlığımız ve KKTC devletinin kurulması bu doğru stratejinin bir ürünüdür. Kıbrıs Adası’nda bugün, yıkılmayacak ve varlığını gelişerek, güçlenerek sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; egemen, bağımsız, özgür ve güven içinde yaşayan bir Türk halkı vardır.

 

KKTC’nin kuruluşunun 35. Yılında, Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 34. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Dentaş’ın ölümünün 6. Yılında onları anarken mücadelelerine, emanetlerine sahip çıkarak, inançla korumak yerine son müzakere döneminde görüldüğü üzere günümüzde sözde “barış” adı altında Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalarla kazandığı bütün hakları, Türk halkının asla vazgeçilemeyecek varlık güvencesi olan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkı, kalkınmamızın ve geleceğimizin ana kaynağı topraklarımızı görüşme masasında pazarlık konusu haline getirenlerin Dr. Küçük’ün ve Rauf Denktaş’ın Ocak ayı içindeki farklı ölüm yıldönümlerinde Türk halkının varoluş savaşının tarihini ve egemenlik haklarının, garantiler sisteminin önemini, değerini yeniden düşünmeleri gereğini hatırlatma ve halkımızın son seçimlerde olduğu gibi her fırsatta ortaya koyduğu gerçek iradesinin esas olduğunu belirtmek zorundayız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini ortadan kaldıracak, devletimizi eyalete dönüştürecek, halkımızı azınlık statüsüne düşürecek sözde “birleşik Kıbrıs’ın” yaratılmaya çalışıldığı, egemenliğimizin, topraklarımızın, sınırlarımızın, uluslararası antlaşmalarla kazandığımız statü ve haklarımızın yapay bir görüşme ve pazarlık masasında tartışıldığı, Kıbrıs Türk halkının varlığının, bugününün ve yarınının teminatı olan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkının tasfiyesinin istendiği, her şeyin verileceği ama hiçbir şeyin alınmayacağı anlayışının hâkim olduğu masada oturmanın ezikliği, üzüntüsü ve halkımızın aşağılandığı duygusu içinde Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı, özlemle, O’nun tavizsiz dik duruşunu ve egemenliğimize sahip çıkan kararlı mücadelesini arıyoruz ve her açıdan yokluğunu hissediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı egemen, özgür ve bağımsız bir halk olarak Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü altında sonsuza kadar yaşayacaktır.

 Bu inanç ve güven duygularımızla, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin karanlık günlerinde öncü bir lider olarak mücadeleyi başlatan Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik, özgürlük ve varoluş mücadelesine yaşamını adayan, KKTC’nin yaşatılması, Türk halkının egemenlik hakkının ve bağımsızlığının korunması için son nefesine kadar mücadelesini sürdüren Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı, kalbimizde yaşatarak sonsuzluğa uğurladığımız yıl dönümlerinde şükranla, özlemle, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

                                                                                      KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ                

                                                                                                   YÖNETİM KURULU

 

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin