DR. FAZIL KÜÇÜK VE RAUF R. DENKTAŞ'I SAYGIYLA ANIYORUZ

TÜRK HALKININ VAROLUŞ SAVAŞIMININ, ÖZGÜRLÜK, EGEMENLİK VE BAĞIMSIZLIK HEDEFLERİNE ULAŞILMASINDA BELİRLEYİCİ OLAN ÖNCÜ LİDERİMİZ DR. FAZIL KÜÇÜK’Ü VEFATININ OTUZ ALTINCI, DİRENİŞİMİZİ ÖRGÜTLEYEN, DEVLETİMİZİN KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ’I VEFATININ SEKİZİNCİ YILINDA AÇTIKLARI YOLDA İLKELERİNE BAĞLILIĞIMIZLA SAYGI, ÖZLEM VE ŞÜKRANLARIMIZLA ANIYORUZ.

Kıbrıs Türk halkı, EGEMEN, BAĞIMSIZ, ÖZGÜR VE GÜVENLİK İÇİNDE kendi geleceğini belirleme hakkını kullanarak değişmez tercihi ve kararlı duruşu ile kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nde geleceğinden emin olarak huzur içinde yaşıyorsa, Dr. Fazıl Küçük’ün öncülük ederek başlattığı varoluş mücadelesi ve Rauf Raif Denktaş’ın yaşamı boyunca direnişçi kimliği, siyasi, hukuki ve diplomasi yetenekleriyle sürdürdüğü mücadelesi sayesindedir.

Türk halkı, İngiliz Sömürge Yönetimi’nde uygulanan bütün baskılara, ayırımcı uygulamalara direnerek, liderleri Dr. Küçük ve Denktaş’a inanarak, güvenerek zor koşullarda verdiği mücadele ve ortaya koyduğu direnişiyle bugünlere ulaşmıştır.

Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunanistan’ın bir parçası haline getirmek hedefini gerçekleştirebilmek için Türk varlığını “imha” etmek amacıyla önce EOKA sonra AKRİTAS terör örgütlerinin katliamlarına, soykırım saldırılarına karşı direnerek, olağanüstü varoluş savaşımı ile Kıbrıs’ta varlığını sürdürerek 20 Temmuz Barış Harekâtı’nın sağladığı siyasi coğrafya sınırları içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Kıbrıs Türk halkının siyasal, sosyal ve kültürel tarihi bir halkın varoluş mücadelesinin onurlu ve egemenlik tarihidir. Bu onurlu tarihin temellerini Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın başlatıp geliştirdikleri özverili ve başarılı mücadeleler oluşturmaktadır. Dr. Küçük ve Denktaş’ın Rum-Yunan tarafını, amaçlarını ve hedeflerini doğru tahlil ederek, ufkun ötesini görerek ve bir sonraki atılacak adımı doğru tespit ederek, akılcı yaklaşımlarla halkımızın inancını ve güvenini sürekli dinamik tutarak belirledikleri stratejiler ve uyguladıkları politikaların yol göstericiliğinde hedeflerimize ve zafere ulaşılmıştır.

Türk halkının öncü lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını sağlayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, varoluş, bağımsızlık ve özgürlük savaşımımızın sarsılmaz, yıkılmaz temellerini atmışlardır.

Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, Türk halkının Kıbrıs’ta varlığının korunabilmesinin, ulusal varoluş mücadelesinin hedeflerine başarıyla ulaştırılmasının, egemen, özgür ve bağımsız bir halk olarak güvenlik içinde yaşamasının asla vazgeçilemez tek bir yol olduğunu ortaya koydular. Bu yolun ise Türk halkının Kıbrıs’taki egemen varlığının mutlaka kesin bir şekilde gelecek endişesi olmadan sürdürülmesi, Türkiye’den bağlarımızın koparılmamasına ve Türkiye’nin ada üzerindeki tarihsel, ahdi ve coğrafi haklarının korunmasına bağlı olduğunu tespit etmişler, kararlılıkla, inançla ve güvenle bunun mücadelesini vermişlerdir. Türkiye olmadan Kıbrıs Türk halkının var olamayacağı doğru ve gerçekçi tespiti ile başlatılan ve

sürdürülen varoluş savaşımımızla ulaştığımız bağımsızlığımız, egemenliğimiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletimizin kurulması ve yaşatılması, belirlenen akılcı stratejinin bir ürünüdür.

Kıbrıs Adası’nda bugün, yıkılamayacak ve varlığını geliştirerek, güçlendirerek sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; egemen, bağımsız, özgür ve güven içinde yaşayan bir Türk halkı vardır. Bu gerçek durumun sürdürülmesi ve egemenlik hakkına, kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olan Türk halkının Kıbrıs’taki varlığının teminatı, sürekli söylenmesi gereken, hiçbir koşulda ve şekilde asla tartışılmaması zorunlu olan, Türkiye’nin ETKİN VE FİİLİ GARANTÖRLÜK HAKKININ değiştirilmeden, sulandırılmadan sürdürülmesidir. Garantörlük sistemi vazgeçilmezlerimizin başında gelmektedir.

Günümüzde ve gelecekte, Kıbrıs’ta varlık mücadelemizin temelini ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin EGEMEN EŞİTLİĞİ, Türkiye’nin GARANTİ ve İTTİFAK ANTLAŞMALARI’NIN korunması oluşturmaktadır. Halkımıza bu gerçekleri, Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf. R. Denktaş belirledikleri politikalar, oluşturdukları stratejiler ve verdikleri varoluş savaşımı ile kesin şekilde gösterdiler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun OTUZ YEDİNCİ yılında, Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 36’nci,  Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın ölümünün 8’nci Yılında Onları saygıyla, özlemle ve şükranla anarken mücadelelerine, emanetlerine sahip çıkarak, inançla korumak yerine Rum-Yunan tuzaklarıyla kurgulanmış olan Crans Montana müzakere sürecinde görüldüğü ve günümüzde ise sözde “barış” adı altında sürdürdükleri Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı kurdukları yeni ittifaklar karşısında, dünden daha çok dikkatli, özenli ve birlik beraberlik içinde devletimize, hak ve çıkarlarımıza sahip çıkma duyarlılığını göstermek zorundayız.

Rum-Yunan ikilisinin ve destekçi ülkelerin gizli diplomasi ile sürdürdükleri girişimlerle yeni bir antlaşma istemelerinin ana hedefi başta Garanti ve İttifak Antlaşmaları olmak üzere Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalarla kazandığı bütün hakları ortadan kaldıracak, Türk halkını azınlık durumuna düşürecek yeni bir hukuki statü yaratmaktır. Unutulmamalıdır ki Makarios ve diğer Rum liderlerinin kabul etmedikleri ve mutlaka değiştirilmesi gerektiğini kararlıkla sürdürdükleri tez ve istekleri; Garanti Sisteminin kaldırılması ve Zürih Antlaşması’nın iptal edilmesidir. Türk halkının asla vazgeçilemeyecek varlık güvencesi olan Türkiye’nin ETKİN VE FİİLİ GARANTÖRLÜK HAKKINI, kalkınmamızın ve geleceğimizin ana kaynağı topraklarımızı görüşme masasında pazarlık konusu haline getirenlerin, Dr. Fazıl Küçük’ün ve Rauf R. Denktaş’ın Ocak ayı içindeki farklı ölüm yıldönümlerinde, Türk halkının varoluş savaşımının tarihini ve egemenlik haklarının, garantiler sisteminin önemini, değerini yeniden düşünmeleri gerektiği ve halkımızın kararlılığını sürdürmesi önemlidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini ortadan kaldıracak, devletimizi eyalete dönüştürecek, halkımızı azınlık statüsüne düşürecek sözde “birleşik Kıbrıs” yaratılmaya ve “Kıbrıslılık” anlayışının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir süreçte Öncü Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı, özlemle anıyor, Onların tavizsiz dik duruşunu ve egemenliğimize sahip çıkan kararlı mücadelesini arıyor, her açıdan doldurulamayan yokluklarını hissediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı egemen, özgür ve bağımsız bir halk olarak Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü altında sonsuza kadar yaşayacaktır.

 Bu inanç ve güven duygularımızla, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin karanlık baskıcı günlerinde öncü bir lider olarak mücadeleyi başlatan Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik, özgürlük ve varoluş mücadelesine yaşamını adayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması, Türk halkının egemenlik hakkının ve bağımsızlığının korunması için son nefesine kadar mücadelesini sürdüren Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı, kalbimizde yaşatarak sonsuzluğa uğurladığımız yıl dönümlerinde şükranla, özlemle, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

                                                                                                                                                 KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ                

                                                                                                                                                              YÖNETİM KURULU

 

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin