İşte benim yeni dönem vizyonum....

 
Sabahattin İsmail
   

      Sabahattin İsmail

işte yeni dönem için benim vizyonum ve partilere, hükümete , Meclise vizyon önerim

 

Dış politika

1- KKTC Meclisinin, sorunun çözümünün federasyon olmasını öngören kararı iptal eden yeni bir karar alması. ve bundan sonra iki eşit - egemen devlete dayalı bir barış anlaşması ile iki egemen devletin hangi alanlarda nasil işbirliği yapacaklarinin görüşüleceği yönünde bir karar alınması

2- Bu kararla birlikte KKTC adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTC) Olarak değiştirilmesi....BM'nin, KKTC'nin tanınmasını engelleyen kararlarının bu yolla etkisiz kılınması, Anayasadaki geçici 10.maddenin kaldırılması, tüm KTC kurumlarının yöneticilerinin KTC devleti tarafından atanmasi, tam sivilleşme ve demokratiklesmenin sağlanması, KTC' nin egemenlik ve bağımsızlığının güçlendirilmesi..

3- KTC'nin en azından 10 devlet tarafından toplu olarak tanınması için Türkiye ile birlikte etkin bir tanınma kampanyası başlatılması

4- bunun sağlanması ile birlikte AB ile yeni zeminde ilişkiler ve  üyelik için görüşmeler yapılması . KTC topraklarını da AB toprağı saydığı, Rum yonetimini tüm Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti saydiklari sürece AB ve 3. ülkelerle Kıbrıs sorunu konulu diyalog yapılmaması.

5- AB'in eski tür ilişkilerde ısrarlı olması halinde tüm ülkenin serbest bölge ilan edilmesi ve dünyaya buranın guneyden ayrı bağımsız egemen bir devlet olduğunun gösterilmesi

6- Türkiye ile geçmişte yapılmış olan ancak birkaç toplantıdan sonra faaliyeti dondurulan TC-KKTC Ortaklik Konseyi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi

7-Turkiye'nin, KTC 'deki askeri gücünü ilk aşamada % 25, beş yıl sonra % 50 azaltması ve 20 bine indirmesi

8- Kullanılmayan ve boşaltılacak askeri bölgelerin - köylerin KTC Devletine devri yoluyla gençlerin iskanina acilmasi

9- Maraş'ın Türk askeri kontrolünden çıkarılarak asıl sahibi olan Vakıflar İdaresine devredilmesi.

10- KKTC'nin tanınmasının dış güçler tarafından baskı ve tehditle engellenmesi, ambargolarin ve izolasyonun  sürmesi halinde, KKTC ile Türkiye arasında dışişleri ve savunmada Türkiye'ye bağlı ,içte ise bağımsız olacak şekilde özerklik ilişkisi kurulması, Geçitkale Havalanı ile Karpazdaki bir bölgenin Türkiye'ye deniz ve hava üssü olarak verilmesi.

İC Politika ve yeniden yapılanma

1- KTC'nin etkin kontrole dayalı, guneydekinin aksine, tam başkanlık sistemine geçmesi, yasama,yürütme ve yargının etkin şekilde ayrılmasi,

2- devletin küçültülmesi, devletin ekonomik üretimden, vakıflar , bankalar, üniversiteler , KİBTEK, vb kurumlar yönetiminden çekilmesi , kurumların ozerklestirilmesi-ozellestirilmesi

3- üreticinin emeğinin korunması için kooperatiflesmenin sağlanması, Koop merkez bankasının üreticiye devri.

4- kamunun küçültülmesi atama ve terfilerin liyakata göre yapılması, bunu sağlayacak kurumların siyasi müdahaleye kapalı, bağımsız hale getirilmesi, müşavirliğin kaldirilmasi

5- Maraş'ın Vakıflar idaresinde yerleşime acilmasi.Genclere ve yatırımcılara Vakıf kriterleri çerçevesinde konut , konut ve yatırım arazisi kiralanması.orada buyuk bir inşaat hareketinin başlatılması

6- Rum tarafı ile Güneydeki  Türk  mulklerine sahip çıkmak adına, toplu takas ve tazminat ilkesi konusunda anlaşma yapılana kadar Taşınmaz Mal Komisyonu'nun askıya alinmasi.

Rumlara tek yanlı verilen tazminatların yatırıma yönlendirilmesi

7- oncelikle yeni acilacak Maraş'ın, daha sonra tüm Gazi Magusanin ve başarılı olması halinde tüm KKTC nin serbest bölge olması

8- Türkiye'den gelen suyun tarımda etkin şekilde kullanılması için gerekli alt yapı yatırımlarının süratle yapilmasi, etkin bir su yönetimi kurulması

9- belediye sayısının 28 den 10 a düşürülmesi, personel sayısının azaltılarak etkin belediyecilikle şehir ve köylerin temiz, bakımlı ve yeşil olmasının sağlanması

10- ekonomik, güvenlik ve savunma kriterleri  çerçevesinde uzun vadeli bir nüfus politikası belirlenmesi KTC nüfusunun  planlı  ve kontrollü şekilde uzun vadede 500 bine çıkarılmasınin hedeflenmesi

11- yarım kalan 10 bin inşaatı ekonomiye kazandıracak bir plan ve program yapılarak derhal harekete geçilmesi, bunun için özel bir örgütlenme içine gidilmesi

12- Devleti ve Anavatani koruyucu  yasaların yapılmasi, Güneyden veya üçüncü ulkelerden-yabanci kurum ve vakiflardan para alınarak devleti yıkıcı faaliyetler ve kara propaganda yapılmasının , KTC -TC ilişkilerini ve manevi şahsiyetlerini karalayici , hakaret içeren yayın ve faaliyetler yapılmasının önlenmesi, para alımının devlet bilgisi denetimi ve onayına bağlı olması.

13-.sahillerin Anayasanın öngördüğü şekilde korunması ve ücretsiz olarak halka açık olması, halkın günlük yaşamının kolaylaştırılması ve devletine sevgiyle baglanmasi için gerekli tedbirlerin alınması

14- Türkiye'den yapılan gıda ithalinde astronomik kar oranlarının ilave edilerek halkın yaşamının zorlanması ve ekonominin güneye kaymasının önlenmesi için her türlü tedbirin alınması

15- Eğitim-turizm ülkesi olan KTC nin imajını karalayip birçok olumsuzluk yaratan ğece kulüpleriyle bet salonlarının kapatılması

16- Din işleri başkanlığının kapat


Sabahattin İSMAİL
08.07.2017

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin