DR.FAZIL KÜÇÜK VE RAUF R.DENKTAŞ'I SAYGIYLA ANIYORUZ.

 

KIBRIS TÜRK HALKININ VAROLUŞ MÜCADELESİ LİDERİ DR.FAZIL KÜÇÜK’Ü VEFATININ 37’NCİ YILINDA KURUCU CUMHURBAŞKANI RAUF R. DENKTAŞ’I VEFATININ 9’UNCU YILINDA ŞÜKRANLA, ÖZLEMLE VE SAYGIYLA ANIYORUZ.

Milletlerin, halkların, toplumların tarihsel süreçlerinde “Kurtarıcıları” ve “Kurucuları” vardır. Kurtarıcısı ve Kurucusu olan milletler asimile olmadan varlıklarını ve kimliklerini sürdürme, bir vatana sahip olma, egemen devlet kurma, geleceğinden emin güvenlik içinde yaşama ve gelişme şansına ve olanaklarına sahip olurlar. Kıbrıs Türk halkı böyle bir halktır. Kıbrıs Türkleri İngiliz sömürge yönetiminde üçüncü sınıf vatandaş ve azınlık cemaati statüsünde idi. Kıbrıs Türkü, Kıbrıslı Rumların katliamlarını, etnik temizlik ve soykırımını yaşamıştır. Son derce olumsuz objektif ve subjektif koşullarda baskı altında yaşamış, ancak kimliğini, Türklüğünü korumuş, var olma mücadelesini ve direnişini kararlılıkla, inançla sürdürmüş, egemen bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kendi devletinde çağdaş, demokratik bir halk statüsünü verdiği varoluş mücadelesiyle kazanmıştır.

Rum-Yunan ikilisinin ana hedefi, Kıbrıs Türkü’nün öz vatanı Kıbrıs’taki varlığına Girit Modeli ile son vermek ve Kıbrıs’ı bir Helen Adası haline getirmektir.

Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS isteğine geçit vermemek, Kıbrıs Adası’nda Türk varlığını sürdürme direnişini örgütleyerek etkin şekilde başlatan, İngiliz Sömürge yönetimine karşı mücadeleyi başlatan Dr. Fazıl Küçük’ü, vefatının 37’nci yılında; Kıbrıs Türk halkının Mukavemetini, ırkçı EOKA terör örgütüne karşı örgütleyen, yazıları, mitingleri, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda  ve dünyadaki çeşitli uluslararası örgütlerde Kıbrıs Milli Davasını başarıyla savunan, Meclis’te oybirliğiyle alınan kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan eden Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 9’uncu yılında şükranla, özlemle ve saygıyla anıyoruz.

Dr. Fazıl Küçük, İngiliz sömürge yönetimine karşı mücadelesini 1930'lu yılların başında, üniversite öğrencisiyken, Türk Maarifinin İngiliz müdürler tarafından yönetilmesine karşı çıkmasıyla başlatmıştır. Bu mücadelesini sonraki yıllarda sürdürdü ve İngiliz müdürler tarafından yönetilen okulların yönetiminin Türklere devredilmesi konusunda büyük mücadeleler vermiştir. İngiliz Sömürge Yönetimi tarafından yönetilen Vakıflar İdaresinin Kıbrıslı Türklere devri konusunda da mücadelesini sürdürmüştür.

Sömürge yönetimine karşı verdiği mücadelede Kıbrıs'ta Türklerin sesini duyurabileceği bir gazetenin ihtiyacını hisseden Dr. Küçük, 14 Mart 1942 yılında Halkın Sesi Gazetesi’ni çıkarmaya başlamıştır. Dr. Küçük, Halkın Sesi Gazetesi’ndeki makalelerinde

Evkaf İdaresi ile okulların yönetiminin Kıbrıslı Türklere devredilmesi için uzun yıllar mücadele etmiştir.

Dr. Küçük’ün, 23 Nisan 1944 tarihinde kurduğu Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi programının ana hedeflerinden biri Ada'nın Yunanistan'a ilhakını (ENOSİS) önlemekti.

Dr. Küçük, İngiliz Sömürge Yönetimi’nin uyguladığı bütün baskılara, Kıbrıs Türkü’ne yapılan ayırımcı uygulamalara karşı hiç geri adım atmadan direnerek hedefine yürümüştür. Kıbrıs Türkü, öncü lideri Dr. Küçük ve Mukavemetçi Denktaş’a inanarak, güvenerek zor koşullarda verdiği mücadele ve ortaya koyduğu direnişiyle özgürlük ve bağımsızlığın yolunu açmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, bağımsızlığı, özgürlüğü ve Milli Kıbrıs davası için yaşamını adamıştır. Denktaş, Milli Davada karşılaşılan her türlü engeli Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içerisinde, ortak kader anlayışıyla aşan bir politika izlemiştir. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, sergilediği liderlik ve devlet adamlığıyla her zaman tarihteki müstesna yerini muhafaza edecektir.

Denktaş verdiği kararlı mücadelesinde, Kıbrıs’ta yaşayabilir gerçekçi bir anlaşmanın ancak Kıbrıs gerçekleri temelinde adil ve kalıcı bir çözümle olabileceğini savunmuştur.

Rauf Denktaş, soykırıma uğramış Kıbrıs Türk halkının adaleti için, insan hakları, egemenlik ve özgürlük için mücadele veren bir devlet adamıdır. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş bütün yaşamı boyunca benimsediği ülküsünden sapmadan kararlı, inançlı şekilde mücadelesini sürdürmüş ve egemen bağımsız özgür devletini halkıyla ve Anavatan Türkiye ile birlikte kurmuştur.

Dr. Fazıl Küçük’ün milli mücadele direnci, davasına olan güçlü inancı, halkçı kimliği ve Rauf Denktaş'ın kişiliği, devlet adamlığı, inandığı konudaki direnci, kararlılığı, Rum’u çok iyi tanıyan, teşhis koyma yeteneği, diplomasi becerisi ve Milli Dava inancıyla Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesini kararlılıkla sürdürmüştür.

Dr. Küçük ve Denktaş, Kıbrıs milli davası ile özdeşleşmiş iki liderdir.  Dr. Küçük ve Rauf Denktaş yaşamları boyunca benimsedikleri ve sonuna kadar mücadelesini verdikleri ülkülerinden hiçbir sapma göstermeden kararlı ve inançlı şekilde sürdürdüler. Çok önemli ortak özelliklerinden biri Türkiye’ye bağlılıkları ve Türkiye olmadan Türk halkının Kıbrıs’ta var olamayacağı inançları ve doğru tespitleridir.

Kıbrıs Türk halkı 20 Temmuz Barış Harekâtı ile siyasi sınırları belirlenmiş coğrafyasında 15 Kasım 1983 yılında kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde EGEMEN, BAĞIMSIZ, ÖZGÜR VE GÜVENLİK İÇİNDE kendi geleceğini belirleme hakkına sahip devletler hukukuna göre varlığını sürdüren bir halktır. Kıbrıs Türkü bugünkü statüsüne ve yaşam koşullarına, varoluş ve özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün başlattığı varoluş mücadelesi ve Rauf Raif Denktaş’ın yaşamı boyunca direnişçi kimliği, siyasi, hukuki ve diplomasi yetenekleriyle sürdürdüğü mücadelesi sayesinde kavuşmuştur.

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’taki varlığının, egemenliğinin kesin ve vazgeçilemez teminatı, Türkiye’nin Etkin ve Fiili Garantörlük Hakkıdır. Uluslararası antlaşmalarla sağlanan Türkiye’nin Garantör devlet statüsü ve Kıbrıs’ta süresiz asker bulundurma hakkı, vazgeçilmezlerimizin başında gelmektedir.

Günümüzde yoğunlaşarak artan Kıbrıs görüşmelerinin Birleşmiş Milletler gözetiminde yeniden başlatılması girişimlerinin gerçek hedefi, Türkiye’nin Etkin ve Fiili Garanti hakkının ortadan kaldırılması, Türk askerinin Kıbrıs Adası’ndan çıkartılması, sözde “Birleşik Kıbrıs” adı altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne son verilmesi ve Türk halkının azınlık statüsüne düşürülmesidir. Kıbrıs Türk halkı asla böyle bir tuzağa düşmemelidir. Bunun için yeni görüşmeler, iki tarafın egemen eşit statüde, egemen bağımsız iki devlet statüsünü sağlayacak bir görüşme zemininde başlatılmalıdır.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı ölüm yıl dönümlerinde şükranla, özlemle ve rahmetle anarken emanetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatacağız. Cennet mekânlarında Ruhları Şad Olsun. 

 

                                                                                    KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ                

                                                                                                    YÖNETİM KURULU

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin