Cumhurbaşkanı Tatar 6 Maddelik Öneri̇ Sundu.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği

Cumhurbaşkanı Tatar BM Genel Sekreteri̇ Guterres ve taraflara 6 maddelik öneri̇ sundu

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve taraflara kalıcı uzlaşı için bir belge ve sonunda 6 temel unsuru barındıracak öneri sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu önerisinde, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği belirtildi.

Tatar'ın önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır" ibaresi de yer aldı.

"Kıbrıs Türk önerisinin özü, Kıbrıs Türk halkının özünde var olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınmasıdır ve bu yolla Ada'daki iki mevcut Devlet arasında bir iş birliği ilişkisi kurulabilir” ifadesiyle başlayan öneride “Bu, gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüme doğru sonuç odaklı ve belli bir zaman aralığını kapsayan müzakerelerin yolunu açacaktır" denildi.

Metinde, Kıbrıs Türk tarafının bir gecede değil, on yıllarca süren uzun, çetin ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakereler sonunda bu noktaya geldiği, iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm modelinin tüm boyutlarıyla tüketildiği vurgulandı.

Bu başarısızlığın esas nedenleri, Kıbrıs’ı Helenizmin bir parçası olarak gören Kıbrıslı Rum ve Yunan vizyonu, 1960 Anlaşmalarının ihlal edilmesi, ortaklığın gasp edilmesi ve devam eden işgaliyle yaratılan, tarafların eşit olmayan statüsü olarak sıralandı.

Öneride, Kıbrıs Türk tarafının 1960 anlaşmalarının tarafı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı olduğu hatırlatılarak "devletin tüm niteliklerine sahip olan Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafının sahip olduğu ve şu anda kullanmakta olduğu aynı haklara ve statüye sahiptir." denildi.

Metinde, “Somut deneyimler ve önemli ölçüde değişen yerel, bölgesel ve uluslararası ortamın yanı sıra, Adadaki mevcut gerçekler, bizi Kıbrıs’ı sürdürülebilir istikrar ve birlikte barış içinde yaşanabilecek bir ada yapmak amacıyla yeni öneriler getirmeye zorlamıştır” ifadeleri de kullanıldı.

Cenevre'deki toplantıların, sadece Kıbrıs Türk halkına karşı yapılmaya devam eden büyük bir adaletsizliği gidermek için değil, aynı zamanda sürdürülebilir çözüm yolunda başarısızlığın temel nedenlerini ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmak için tarihi bir fırsat olduğunun altı çizildi.

Kıbrıs Türklerinin önerisinde, adadaki iki Devlet arasında egemen eşitliklerine ve eşit uluslararası statülerine dayalı bir iş birliği odaklı ilişki kurmayı amaçlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu önerideki 6 madde şöyle sıralandı:

1.Kıbrıs Türk tarafı sahip olduğu eşit statü̈ ve egemen eşitliğinin teyit edilmesini ve bu doğrultuda BM Genel Sekreteri Guterres’in girişim başlatarak meseleyi BM Güvenlik Konseyi’ne sunmasını resmen istedi.  Bu doğrultuda ortaya çıkacak olan yeni bir BM kararı ile adada mevcut iki devlet arasında bir işbirliği modelinin oluşmasına da zemin hazırlayacaktır.

2.İki taraf arasındaki eşit uluslararası statü̈ ve egemen eşitlik bahse konu düzenleme ile sağlandıktan sonra taraflar sonuç odaklı, zaman kısıtlamalı ve yeni zemin üzerinden BM Genel Sekreteri gözleminde özgürce ve ortak kabul ile bir işbirliği anlaşması yapabilir.

3. Taraflar arasındaki müzakereler ileriye dönük kurulacak olan işbirliği üzerinde yapılacak olup taşınmaz mal, güvenlik, sınır ayarlamaları ve AB ile olan ilişkileri ele alacak.

4. Müzakereler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek ve AB’nin de gözlemci olarak bulunması uygun olacaktır.

5. İki taraf arasındaki anlaşma kapsamında iki devlet birbirini karşılıklı tanıyacaktır ve garantör devletler de bunu destekleyecektir.

6. Bu müzakereler sonucunda varılacak bir anlaşma iki devlete, ayrı ayrı ve eş zamanlı yapılacak olan, bir referandum ile onaya sunulacaktır.

Cumhurbaşkanı Tatar: “Söylediklerimizin gerisine düşmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki BM binasında dün tüm katılımcıların bulunduğu ana oturumda KKTC’nin pozisyonunu kayda geçirmek için sunumunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantının tamamlanmasının ardından döndüğü otelde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türk tarafının vizyonunu yinelediğini belirten Tatar, 40 dakika süren konuşmasında, neden  2 eşit egemen devlet talep ettiklerini gerekçeleriyle anlattığını, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise kendi açısından yaptığı konuşmada Guterres belgesine atıf yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda garantör devletlerin dışişleri bakanlarının da kendi değerlendirmelerini yaptıklarını, Birleşmiş Milletler binasındaki programın 2’li görüşmelerle devam edeceğini belirtti.

Tatar, “Biz açık ve net kendi görüşlerimizi ifade ettik. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik tabi ki yoktur, olmayacaktır da. Kendi pozisyonumuzu bize verilen zaman diliminde detaylı ve gerekçeli şekilde anlattık. O günden bugüne çok şeylerin değiştiğini, konjektürün ve şartların değiştiğini, ta 1960’lardan başlayıp Crans Montana’da olanlar, ondan önce Annan Planı’nda olanlar dünyanın ve Birleşmiş Milletlerin, AB’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı haksızlığı anlattım. Oradaki havayı ve nabzı yokladığımda ne kadar haklı olduğumuzu herkesin bildiğini gördüm, herkes de ona göre bu işe bir yön verecektir çünkü eski mealde hiçbir netice alınamayacağını herkes biliyor” dedi.

Açıklamasında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’na da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çavuşoğlu’nun konuşmasının tamamında Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna destek verdiğinin altını çizdi.

Rum basınında, Genel Sekreter’in 2 egemen eşit devlet söylemine olumlu yanıt vermediği şeklindeki iddiaların sorulması üzerine de Tatar, “Onlar dilediğini söyleyecek, Genel Sekreter bizi davet ettiğinde ne söylediğimizi bilerek davet etmiştir. Kendisi de bize birtakım şartların var olduğunu ama 2 tarafı bir araya getirmek için şartları zorladığını söyledi, bunu söylediğine göre herhalde bir şey diyecektir, bekleyip göreceğiz. Bizim pozisyonumuzda söylediğimizin gerisine düşecek halimiz yoktur” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’deki siyasi partilere bilgilendirme toplantısı yaptı

Cenevre'de dün akşam saatlerinde tüm tarafların katıldığı ikinci oturum ve heyet başkanlarının yer aldığı akşam yemeğinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu değerlendirme toplantısı yaptı.

Tatar ve Çavuşoğlu, heyetleriyle yaptıkları ve yaklaşık 40 dakika süren değerlendirme toplantısının ardından Cenevre'de bulunan siyasi parti liderleri ve temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı da yaptı.

Başbakan Saner: “Öneriler, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının  ortaya koyduğu temel parametrelerdir”

Başbakan Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için sunduğu 6 maddelik önerinin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu belirterek, “Burada toprak tavizi diye bir şey yok” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Postası Web TV yayınında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cenevre’de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunduğu 6 maddeden oluşan öneriyi değerlendirdi.

Toprak tavizi iddialarının doğru olmadığını ifade eden Başbakan Saner, önerilerin, görüşmelerin yeniden başlaması için Türk tarafının ortaya koyduğu temel parametreler olduğunu kaydetti.

Başbakan Saner, “Türk tarafı ortaya koymuş olduğu 6 parametre tamamen, görüşmelerin nasıl başlaması gerektiği yönündedir. Burada ne toprak tavizi ne de diğer konuların açık bir şekilde nasıl çözüleceğinden bahsedilmesi gibi bir şey yok” dedi.

“Egemenlik hakkımızın olmadığı bir anlaşmaya imza atmamız mümkün değil” diyen Başbakan Saner, egemen eşitliğin kabulünü ve iki devletli çözüm istediklerini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik önerisine tam destek verdiklerini belirtti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansla ilgili, “Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik” açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, konferans kapsamında aynı zamanda federal çözümün neden mümkün olamayacağını anlattıklarını belirtti.

Çavuşoğlu mesajında, "Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuna ve buna yönelik önerisine tam destek verdik. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ancak Ada’daki gerçekler temelinde ulaşılabilir" ifadesine yer verdi.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Görüşmeyi, Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyuran Çavuşoğlu, "Gayriresmi 5+BM toplantısına ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüştük. Kıbrıs’ta çözüm, iki tarafın uluslararası eşit statüsüne ve egemen eşitliğine dayanmalı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, tüm bölge için barış ve istikrarın ancak Ada’daki iki devletin iş birliğiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu : "Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik”

Cenevre'de dün tüm tarafların bir araya geldiği toplantının ardından ikili görüşmeler çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin olarak "Kıbrıs Türk tarafının yeni çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi teyit ettik. Tek gerçekçi çözüm yeni müzakerelerin iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yapılması" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “Tatar federasyonun neden uygun bir uzlaşı modeli olmadığına dikkat çekti”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 5+BM gayriresmi toplantısının ana oturumunda yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesindeki kişisel deneyimlerine, federasyonun neden Kıbrıs için uygun bir uzlaşı modeli olmadığına, adil ve kalıcı bir uzlaşı için uygun modelin neden egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayanması gerektiğine, Kıbrıs meselesinde gerçekçi ve sürdürülebilir yola ve bu yolun iki tarafa sağlayacağı kazanımlara dikkat çektiğini açıkladı.

Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın   altı bölümden oluşan konuşmasının  yaklaşık 40 dakika sürdüğünü kaydetti.

Doğruyol tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’a toplantıda, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Milletvekili ve Müzakere Heyeti Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu, Uzman Danışman Osman Ertuğ, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ile  Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak eşlik etti.

Açıklamaya göre Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, yarım asrı aşkın bir süredir başarısız bir şekilde süren Kıbrıs meselesine ilişkin bir uzlaşı sağlanmasına yönelik iki taraf arasında ortak zemin arayışıyla Genel Sekreter Antonio Guterres tarafından düzenlenen 5+BM gayriresmi toplantısına katılan tüm taraflara teşekkür etti.

Tatar,  Kıbrıs meselesinde ilerleme kaydedebilmek için şimdiki sürecin farklı olması gerektiğini vurgulayarak, aynı şeyi yaparak farklı bir sonuç elde edilemeyeceğinin 1977’den itibaren görüşülen ve bir sonuç alınamayan iki-toplumlu iki-bölgeli federasyon zemininde sürdürülen geçmiş görüşmelerden de aşikar olduğunu ifade etti.

Bu zemindeki görüşmelerin Kıbrıslı Türklerin aleyhine kurgulanan ve artık “kabul edilemez” olan statükoyu devam ettirmekten başka bir amaca hizmet etmediğini dile getiren Tatar,  egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletin iş birliği zemininde bir uzlaşı vizyonunun Kıbrıs adasını ve bölgeyi  ileriye götürecek gerçekçi, adil ve sürdürülebilir bir uzlaşı zemini olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, açıklamada şunları da aktardı:

 “Cumhurbaşkanımız, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs adasının ortak sahibi olarak uluslararası toplumda hak ettikleri statüye ulaşıp, temel insan haklarına sahip, haysiyetli ve hür bir şekilde yaşamak için halen haklı bir mücadele verdiğine değinerek, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlar gibi adadan çekilen İngiliz sömürgesinden aldıkları, egemen eşitlik ve kendi geleceklerine karar verme, haklarıyla eşit statüde Ortaklık 1960 Kıbrıs Cumhuriyetini kurduklarını, bu ortaklığın 1963 yılında Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerin eşit statülerini kabul etmeyerek, saplantı haline getirdikleri tahakkümcü tutumlarıyla Cumhuriyeti işgal edip kontrolü ele geçirmeleriyle yıkıldığını, ihtiyaca binaen ve var olmak için Kıbrıslı Türklerin kendi idarelerini ve 1983 yılında kendi Devlet’lerini kurduğunu, 1963 yılından itibaren iki tarafın kendi bağımsız Devlet’leri altında egemen yaşadıklarını vurguladı. İki tarafın 1960 yılında cemaat veya toplum olan statülerinin 60 yıldan sonra değiştiğini ve artık adada Devlet sahibi iki halk olduğunu ifade etti. Bu gerçekler ışığında, sürdürülebilir ve adil bir uzlaşının alandaki gerçekler ışığında kurgulanması gerektiğini vurgulayarak eşitliğe dayalı bir iş birliği ilişkisinin Devletlerarası düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Kıbrıslı Türklerin çok zor şartlardan geçerek bağımsız ve hür yaşadıklarını, egemenliklerinden hiç vazgeçmediklerini ve bu günden sonra da egemen eşitliklerinden ve eşit statülerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanımız, bu toplantının, federasyon zemininde yaşanmış olan geçmiş başarısızlıklardan ders alarak, yeni bir müzakere süreci başlatmadan önce, uluslararası toplumun Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıklara ve çağdışı izolasyonlara ön koşul olmaksızın bir son verip, Kıbrıs adasının ve bölgenin değişen gerçekleri ve gereklilikleri bağlamında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşı için ortak zemin bulunmasına yönelik önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda, Kıbrıs meselesindeki çıkmazı aşabilmek için ortaya konan tek yeni, yapıcı ve gerçekçi fikir, Kıbrıs Türk tarafınca masaya getirilmiş oldu.”

 

Sayfamızı Paylaşın: